Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Obsługa Rady Gminy/Powiatu

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie adresowane jest do pracowników biura Rady Gminy/Powiatu. Celem szkolenia jest przybliżenie pracownikom zakresu zadań i funkcjonowania Rady.

 

Program szkolenia

1. Obsługa pracy rady powiatu, jej organów oraz radnych - zakres zadań, zasady współpracy
2. Organizacja techniczna obrad i ich obsługa - protokoły
3. Obieg dokumentów rady - uchwały stanowiska, wnioski i zapytania radnych
4. Dostęp do informacji publicznej - stosowanie ustawy z dnia 6 września 2001 w stosunku do prac rady
5. Oświadczenia majątkowe radnych:
- treść oświadczenia
- terminy składania
- obowiązek ujawniania
6. Archiwizacja dokumentów rady

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi wykładowca Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej. Uczestnik Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Współpracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego, radca orzecznictwa, konsultant sędziego Trybunału. Posiada wieloletnie doświadczenie stosowania prawa i postępowania administracyjnego jako pracownik samorządowy (kierujący wydziałem zasobów mieszkaniowych w Warszawie), prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie prawa publicznego. Zajmuje się problematyką postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, prawa mieszkaniowego oraz gospodarki nieruchomościami. Autor artykułów i glos nt. problematyki mieszkaniowej, współautor podręcznika CH Beck ”Postępowanie administracyjne” pod red. Z. Cieślaka, Warszawa 2010.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT