Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Obsługa terminala płatniczego POS

Kategoria: Biznes

Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną i jego celem jest przygotowanie do zawodu kasjer - sprzedawca. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób chcących podjąć pracę w handlu i usługach oraz zamierzających otworzyć własną działalność  gospodarczą.

 

Program szkolenia

I. Zajęcia teoretyczne: 

1) Historia systemów płatniczych

2) Rodzaje kart płatniczych

3) Oszustwa kartowe

4) Informacje prawne

5) Usługi dodatkowe:

a) cash back

b) preautoryzacja

c) mail order/ telefon order

d) key entry

e) pre paid

f) transakcje DCC

II. Zajęcia praktyczne:

1) Objaśnienia znaków

a) logowanie użytkownika

b) konfiguracja i uruchomienie

c) realizacja płatności

d) realizacja doładowań

e) funkcje systemu

f) funkcje konfiguracji

g) funkcje testowe

h) funkcje drukowania

i) wymiana rolki papieru

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doświadczony i ceniony trener z zakresu obsługi kas fiskalnych oraz terminali płatniczych, przeszkolił z tego zakresu ponad 1500 osób, ukończył kurs dla instruktorów z zakresu obsługi kas fiskalnych oraz kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne doskonalące umiejętność obsługi terminala płatniczego POS

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT