Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Kategoria: Biznes

Uczestnicy poznają możliwości publicznoprawnej ochrony informacji o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania i rozwoju firmy. Zdobędą wiedzę o ustawowej ochronie tajemnic biznesowych, jej zasadach, wymaganiach wobec firmy i pracowników oraz zasad tworzenia poprawnego i skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie. Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, członków zarządu, oraz menedżerów wyższego szczebla.

 

 

Program szkolenia

 1. Informacje prawnie chronione w polskim systemie prawnym
2. Krótki rys historyczny ustawowej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w Polsce
3. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako źródło prawnej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
4. Pojęcie ”tajemnicy przedsiębiorstwa”
5. Zakres przedmiotowy tajemnicy przedsiębiorstwa
6. Wymogi niezbędne prawnej skuteczności ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa: wykaz tajemnic i zasady ich ochrony
7. Organy administracji publicznej, a obowiązek przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa
8. Tajemnica przedsiębiorstwa, a pozostałe informacje prawnie chronione

 

 

Informacja o prelegencie

 Szkolenie poprowadzi Łukasz Kister - niezależny ekspert bezpieczeństwa informacyjnego – biegły sądowy. Audytor wiodący i projektant Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Doktorant w Katedrze Zarządzania Bezpieczeństwem Wydziału Inżynierii Specjalnej Uniwersytetu w Żilinie. Absolwent studiów magisterskich o specjalności: Zarządzanie bezpieczeństwem, oraz studiów licencjackich z zakresu: Dziennikarstwa i komunikowania masowego. Ekspert krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, m.in. European Association for Security (Przewodniczący Sekcji Doktorantów), Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas (Członek Rady Naukowej), Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Trener szkoleń i warsztatów specjalistycznych. Wykładowca akademicki m.in. z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, dziennikarstwa śledczego, wywiadu gospodarczego, bezpieczeństwa biznesu, problematyki społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa państwa. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących różnorodnych aspektów bezpieczeństwa, opublikowanych w językach: polskim, słowackim, ukraińskim i angielskim. Jest stałym współpracownikiem czasopism naukowych i specjalistycznych, m.in.: ”Securitologia”, ”Ochrona Mienia i Informacji”. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową o klauzuli ”ŚCIŚLE TAJNE” oraz odpowiadające mu certyfikaty NATO i Unii Europejskiej. Realizował różnorodne projekty z zakresu bezpieczeństwa informacji m.in. dla takich instytucji i firm, jak: Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o, Operator Gazociągów Przesyłowych ”Gaz System” S.A., Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło sp. z o.o. (Grupa PGNiG), PGE Dystrybucja Warszawa – Teren sp. z o.o., HEWITT Associates sp. z o.o., Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki ”Siarkopol” S.A., CPU Service, Port Lotniczy im. F. Chopina, i wielu innych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT