Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Ochrona własności intelektualnej - prawo autorskie, prawo własności przemysłowej w praktyce

Kategoria: Prawne

Program szkolenia:

 1. Jak pozyskać własność intelektualną i jak ją wycenić?
  - Powstanie praw autorskich do utworu - pierwotny właściciel, nabycie pochodne, utwory pracownicze
  - procedura rejestracji dóbr własności przemysłowej postępowanie przed Urzędem Patentowym RP
  - metody wyceny własności intelektualnej
 2. Uzyskiwanie patentów na wynalazki
  - przesłanki zdolności patentowej wynalazków
  - procedura rejestracji wynalazku w Polsce
  - opłaty rejestracyjne i okresowe
  - rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku
  - decyzje URPR
 3. Własność intelektualna jako element obrotu gospodarczego
  - umowy prawnoautorskie - swoboda umów i jej ograniczenia
  - umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe i umowy licencyjne
  - obrót dobrami własności przemysłowej

 

 

Informacja o prelegencie:

Adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w 2008 roku. W marcu 2011 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Wolność prasy, a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną – problem rozstrzygania konfliktu zasad”. Stypendystka Wydziału Prawa Humboldt Universität zu Berlin, absolwentka The 2007 International Business and Trade Summer Law Program w Krakowie zorganizowanego przez The Catholic University of America w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński oraz letniego kursu Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa prasowego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz prawa prasowego.

 

 

 

Czas trwania szkolenia: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja multimedialna

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT