Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Od motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej

Kategoria: Rozwój osobisty

Program warsztatów:

  1. Omówienie istoty zasobów - poznawanie własnych mocnych stron, zasobów na któych opiera się Dialog Motywujący w kontekście pracy z trudnym odbiorcą.
  2. Omowienie deficytów - poznawanie własnych deficytów, słabości - w kontekście pracy z trudnym odbiorcą.
  3. Transteoretyczny Model Zmiany J.O. Prochaska i Carl C.DiClemente
  4. Podstawowe pojęcia: duch, metody, zasady, narzędzia Dialgu Motywującego, prowokowanie wypowiedzi o zmianie, "opór" w Dialogu Motywującym
  5. Język zmiany i język podtrzymania, bariery, pułapki
  6. Ćwiczenia praktyczne 

 

Informacje o prelegencie:

Certyfikowany specjalista od terapii uzależnień oraz certyfikowany Terapeuta Terapii Motywującej Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej.

 

Korzyści dla uczestników warsztatów:

  • zapoznanie się uczestników z teorią i praktyką w zakresie Dialogu Motywującego
  • poznanie podstawy Dialogu Motywującego i jego szerokie zastosowanie
  • poznanie oraz przećwiczenie na sobie podstawowych sposobów motywowania do zmiany
  • możliwość dzielenia się własnymi doświadczeniami dotyczącymi pracy motywującej w pracy zawodowej

 

 

Czas szkolenia: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: warsztaty prowadzone metodami aktywnymi - praca w parach, praca w grupach, scenki, prezentacja prac indywidualnych, dyskusja, film, miniwykład

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

KONTAKT