Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Odpowiedzialność społeczna biznesu jako element kształtowania wizerunku firmy i przewagi konkurencyjnej na rynku

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą poznać zasady prowadzenia przedsiębiorstwa w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Szkolenie skierowane jest do prezesów firm, członków zarządu, dyrektorów i menedżerów, osób odpowiedzialnych za PR i marketing oraz dla osób zainteresowanych CSR.

Celem szkolenia jest:

- Przekazanie praktycznej i aktualnej wiedzy o roli CSR w przedsiębiorstwie,

- Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez analizę potrzeb konsumentów oraz zwracanie przez nich uwagi na poza finansowe aspekty działalności firmy, takie jak wizerunek, rzetelność czy uczciwość

- Wykształcenie umiejętności kierowania się nie tylko chęcią zysku, ale dostrzeżenie społecznego wymiaru firmy i jego oddziaływania na pracowników, klientów, społeczność lokalną oraz środowisko naturalne,

- Zdobycie wiedzy o sposobach łagodzenia sytuacji kryzysowych dzięki zastosowaniu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Ramowy program szkolenia

1. Analiza przedsiębiorstw działających w ramach CSR.

2. Zapoznanie się z wynikami badań na temat wykorzystywania przez firmy CSR w różnych regionach kraju.

3. Tworzenie strategii działań prospołecznych firmy.

4. Udział w warsztatach ukazujących możliwości łagodzenia sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie dzięki stosowaniu zasad CSR.

5.  Prowadzenie rozmowy z instytucją ubiegającą się o wsparcie w ramach CSR.

 

Informacja o prelegencie

Doktorant się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi zajęcia dla  studentów oraz menedżerów kształcących się na Wydziale Zarządzania UŁ oraz na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innym w środkach masowego przekazu („Gazeta Wyborcza”) oraz w agencji Public Relations.  Jego szkolenia prowadzone są w formie warsztatów.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie ma charakter warsztatów i składa się z trzech części, w których zarówno znajdą się aspekty teoretyczne jak i praktyczne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT