Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Opisy i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej

Kategoria: Sektor publiczny

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne oraz uzasadnienie opisów stanowisk pracy w administracji publicznej - ustawy, zarządzenia, rozporządzenia, kodeks pracy.

 2. Istota dokonywania opisu i wartościowania stanowisk pracy w administracji publicznej.

 3. Kampania informacyjna w urzędzie – określenie celu, zasad i korzyści płynących z wdrożenia opisu i wartościowania stanowisk pracy, jako jednego z istotnych procesów w kontekście ZZL.

 4. Identyfikacja odpowiedzialności - rola poszczególnych osób w procesie opisu stanowiska pracy.

 5. Powołanie Zespołu Wartościującego – jego rola, zadania i możliwości.

 6. Najczęściej popełniane błędy podczas dokonywania opisów stanowisk pracy.

 7. Analiza przypadków - przykładowe opisy stanowisk pracy.

 8. Warsztaty - przegląd wybranych stanowisk pracy jako podstawa do rozpoczęcia jego wartościowania.

 9. Zespół roboczy w procesie wartościowania - zasady powołania członków, zadania, odpowiedzialność, upoważnienia i tryb pracy zespołu.

 10. Zasady stosowania metody analityczno-punktowej przy wartościowaniu stanowisk pracy w korpusie służby cywilnej.

 11. Tworzenie przedziałów punktowych – zasady i sposoby przyporządkowania stanowiska pracy. Praktyczne porady „jak robią to w innych urzędach”.

 12. Procedury weryfikacji wartościowania - identyfikacja możliwych błędów.

 13. Procedura zatwierdzania i zmiany wyników wartościowania stanowiska pracy.

 14. Warsztaty - wartościowanie przykładowych stanowiska pracy.

 

 

Informacje o prelegencie:

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, prelegent i moderator kilkudziesięciu konferencji, doradca Posła deputowanego do Europarlamentu.Menedżer z ponad 20-letnia praktyką w zakresie budowania i zarządzania dużymi grupami sprzedażowymi (kanał sprzedaży bezpośredniej i pośredniej). Od 2006 roku dzielę się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami, tak aby uczestnicy nie tylko zgłębili tajniki wiedzy –co robić i dlaczego? ale przede wszystkim nabyli umiejętności - jak robić? Efektem są zmiany w kontekście rozwoju osobistego i kształtowania kultury organizacyjnej. Poprzez odpowiednie sesje treningowe pomagam w budowaniu świadomości własnych atutów, nabyciu i rozwoju pożądanych nawyków, odkryciu czynników dotąd nieświadomych a mających krytyczne znaczenia na nasz czy organizacji wizerunek. Podczas szkoleń, konsultacji kieruję się zasadą, iż współczesny trener powinien wskazać ścieżki skutecznegodziałania potęgujące postawę pewności siebie, optymizmu i entuzjazmu, dziś tak często pożądanych.
Autor kilkunastu artykułów oraz trzech publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: warsztaty interaktywne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, autodiagnozy, scenki rodzajowe, burza mózgów

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

 

 

KONTAKT