Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Optymalizacja kosztów zarządzania nieruchomością

Kategoria: Biznes

Program szkolenia

• Zarządzanie rezultatami
o Funkcje zarządzania wg Fayola
o Czynniki konkurencyjności
o Inwentaryzacja fundamentem zarządzania
o Mapa procesów zarządzania
• Zarządzanie nieruchomością

o Zarządzanie operacyjne i strategiczne
o Posiadanie nieruchomości
o Zasiedzenie i władanie
• Wartość użytkowa nieruchomości
o Rodzaje wartości , użyteczności i zużycia technicznego
o Analiza czynników wpływających na wartość
• Zużycie techniczne
o Wyliczenie zużycia przy zastosowaniu wzorów Rossa
o Ocena stanu technicznego
o Tabela trwałości budynków i elementów wyposażenia
• Określenie powierzchni nieruchomości
o Zapoznanie się z dwiema normami obliczania powierzchni
• Zagrożenia w nieruchomościach
o Rodzaje zagrożeń
o Działania p-ko zagrożeniom
• Koszty eksploatacji
o Koszty operacyjne, finansowe i inne
o Źródła kosztów i przychodów
o Podatki i ubezpieczenie nieruchomości
• Ograniczanie kosztów
o Optymalne ogrzewanie i energia elektryczna
o Planowanie konserwacji i remontów i termomodernizacji
o Oszczędności przy zmianie sposobu użytkowania
o Pozyskiwanie finansowania inwestycji
o Analiza usług zewnętrznych
• Narzędzia zarządzania optymalizacją
o Korzystanie z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i prezentera przy optymalizacji kosztów i zwiększania przychodów na przykładach.
o Marketing we własnej stronie www.
• Źródła przychodów
o Kalkulacja czynszu

 

Informacje o prelegencie

V-ce prezes  zarządu Polskiej Izby Gospodarczej TBS, Dyrektor Zarządzający TBS, Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości TRANSFER oraz dyrektor Instytutu Aktywizacji Zawodowej TRANSFER. Członek  ostatniej edycji Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy MI. Wykładowca tematów prawa budowlanego i cywilnego oraz rozliczania kosztów, prowadzenia dokumentacji i opracowywania budżetu operacyjnego w nieruchomościach wielolokalowych, publicznych i komercyjnych. Autor publikacji: Poradnik administratora nieruchomości 2 części oraz Algorytm rozliczania kosztów ciepła i wody, oraz wielu autorskich programów komputerowych przydatnych w administrowaniu nieruchomościami.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT