Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Optymalizacja kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Kategoria: Biznes

Szkolenie przybliża problematykę rozwiązań prawnych w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Celem szkolenia jest zapoznanie z możliwością świadczenia pracy przez osoby niepełnosprawne, korzyści dla pracodawcy z zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców oraz osób zarządzających personelem i tworzących politykę personalną w firmie.

 

Program szkolenia

  1. Definicja osoby niepełnosprawnej, w tym dokumenty potwierdzające niepełnosprawność.
  2. Zatrudnianie osoby niepełnosprawnej.
  3.   Zatrudnianie osoby niepełnosprawnej w formie telepracy- wady i zalety.
  4. Procedura ubiegania się o wsparcie publiczne z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Informacje o prelegencie

Doświadczony Trener / Wykładowca, wykorzystująca znajomość nowoczesnych technik uczenia do skutecznego podnoszenia kompetencji i umiejętności uczestników szkoleń (wykorzystywanie form warsztatowych, modeli multimedialnych, case study, gier strategicznych, form e-learningowych, metody projektu,).

Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących zagadnień przedsiębiorczości, rachunkowości, prawa pracy; przeprowadziła ponad 2000 godzin szkoleniowych oraz 500 godzin doradztwa indywidualnego i grupowego.

Realizuje projekty szkoleniowego dla szerokiego przekroju grup społecznych w tym m.in. bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Współautor dwóch programów nauczania uwzględniających budowanie i doskonalenie postaw społecznych, przedsiębiorczych i proekologicznych : „ Mamo tato co Wy na to”- dla dzieci w wieku przedszkolnym, oraz „ Staś i Zosia w szkole”- dla edukacji wczesnoszkolnej.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

KONTAKT