Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Optymalne i skuteczne metody pracy z arkuszem kalkulacyjnym

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do skutecznych i efektywnych sposobów wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego w codziennej pracy.

 

Program szkolenia
1. Algorytmizowanie zagadnień rozwiązywanych z pomocą arkuszy kalkulacyjnych.
2. Korzystanie z narzędzi sortowania, wyszukiwania i filtrowania.
3. Zastosowanie skrótów klawiaturowych przy poruszaniu się w arkuszu Excel.
4. Nadawanie komórkom i obszarom arkusza nazw w celu usprawnienia pracy przy budowie formuł.
5. Praca z danymi tekstowymi - zastawienie funkcji tekstowych, np. USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, ZŁĄCZ.TEKSTY, DŁ i inne.
6. Zwiększenie efektywności importowania danych z plików tekstowych i Internetu.
7. Konsolidowanie zastawów danych i tworzenie sum pośrednich.
8. Zastosowanie funkcji wyszukujących (WYSZUKAJ.POZIOMO i WYSZUKAJ.PIONOWO) do edycji i tworzenia nowych zestawień z istniejących danych.
9. Funkcje INDEKS, PODAJ.POZYCJE i MAX.K - zastosowanie w obróbce danych
10. Operacje z danymi zawierającymi daty - problemy z wielkoformatowymi danymi typu data.
11. Uświadomienie możliwości i trudności związanych z odwołaniami cyklicznymi.
12. Funkcje LICZ.JEŻELI, LICZ, ILE.NIEPUSTYCH i LICZ.PUSTE a także SUMA.JEŻELI.
13. Formatowanie warunkowe – możliwości zwiększenia czytelności istotnych danych
14. Zastosowanie funkcji JEŻELI w obróbce danych.
15. Zastosowania innych wybranych funkcji optymalizujących pracę z arkuszami kalkulacyjnymi.

 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Fizyka i Informatyka) oraz Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu (Studia Podyplomowe, Systemy Mikrokomputerowe w Zarządzaniu), doświadczony trener, posiadający certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Prowadzi szkolenia między innymi na zlecenie Ministerstwa Finansów, służb celnych, sądów okręgowych i rejonowych, Podmiotów Lasów Państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT