Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Organizacja systemu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie skierowane jest do kierownictwa jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i pozostałych pracowników wyznaczonych do wykonywania tych czynności.

Celem szkolenia jest m.in.:
1. Poznanie systemu organizacji rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych.
2. Poznanie praktycznych zasad sporządzania wszystkich rodzajów dokumentów w ramach systemu organizacji rachunkowości.
3. Poznanie zasad ich kontroli i oceny przez organy do tego upoważnione.

Program szkolenia
1. Opracowanie zasad - polityki rachunkowości.
2. Opracowanie instrukcji inwentaryzacyjnej i instrukcji kasowej.
3. Opracowanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.
4. Opracowanie pozostałych wewnętrznych dokumentów normatywnych zgodnie ze specyfiką jsfp cz. I
5. Opracowanie pozostałych wewnętrznych dokumentów normatywnych zgodnie ze specyfiką jsfp cz. II
6. Wnioski , pytania i dyskusja.

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi specjalista w zakresie rachunkowości  budżetowej i finansowej, doświadczony trener. Były główny księgowy  jednostki budżetowej i naczelnik wydziału finansowego jednostki  samorządu terytorialnego. Aktualnie świadczy usługi dla  jednostek sektora finansów publicznych w zakresie wprowadzania  systemu kontroli zarządczej, przeprowadzania kontroli  kompleksowych i problemowych z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości oraz opracowywania wewnętrznych dokumentów  normatywnych z zakresu organizacji rachunkowości. Autor poradników i książek o rachunkowości i finansach publicznych.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT