Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Osobowość dziecka – wrodzona matryca czy tabula rasa?

Kategoria: Rozwój osobisty

Wskaźnik mbti, oparty na teorii typów C.G.Junga bada wrodzone preferencje oraz dynamikę rozwoju typu osobowości. Już we wczesnym dzieciństwie ujawniają się dominujące funkcje, a co za tym idzie potencjały i preferencje dzieci. Znając i rozumiejąc ich specyfikę, możemy świadomie wpływać na harmonijny i zindywidualizowany rozwój dziecka oraz wspierać kształtowanie jego naturalnej tożsamości. Szkolenie skierowane przede wszystkim do rodziców, opiekunów oraz wychowawców.

 

Ramowy program szkolenia (do uzgodnienia)    

1. Informacje o powstaniu i specyfice wskaźnika mbti

2. Charakterystyka preferencji

3. Ustalenie wrodzonego typu osobowości i poznanie specyfiki innych typów

4. Dynamika typu, od przedszkolaka do zbuntowanego nastolatka

5. Zindywidualizowane metody wsparcia dla poszczególnych typów osobowości

6. Budowanie relacji opartych na szacunku dla różnorodności

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi certyfikowany praktyk MBTI® (For Inner Development, oficjalny partner szkoleniowy OPP Ltd.), dyplomowany trener grupowy  (Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii), certyfikowany zen coach (Kare Landfald, trener i twórca  metody Zen Coaching), instruktor i twórca teatralny (Uniwersytet Łódzki, tytuł magistra kulturoznawstwa w zakresie teatrologii). Od ponad dwudziestu lat pracuje z grupami dzieci, młodzieży i dorosłych prowadząc autorskie programy warsztatów teatralnych i rozwojowych, z wykorzystaniem tematyki komunikacji, kreatywności, autoprezentacji, prezentacji, porozumienia bez przemocy M. Rosenberga oraz Myers-Briggs Type Indicator i Zen Coaching.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Mini wykład, prezentacja, ćwiczenia indywidualne, analiza przypadków, dyskusja, wyciągnięcie wniosków

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT