Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Perswazja - jak obronić się przed manipulacją

Kategoria: Rozwój osobisty

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat technik manipulacyjnych i perswazyjnych w komunikacji, ich oddziaływania na odbiorcę oraz umiejętności skutecznej obrony przed nimi.

Ramowy program szkolenia
1. Jak działa perswazja;
2. Hipnotyczne teksty- na czym polega „hipnoza” na przykładzie tekstu pisanego oraz reklam;
3. Jak nadawca odczytuje system reprezentacji odbiorcy (kinetyk, wzrokowiec, słuchowiec);
4. Język perswazji, kotwiczenie stanów emocjonalnych;
5. Myśleć jak manipulator- jak działa on: w tekście pisanym, rozmowie telefonicznej i bezpośredniej;
6. Asertywne podejście odbiorcy do propozycji nadawcy.

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, absolwent kulturoznawstwa i polonistyki, jego twórczość publikowana jest w czasopismach literackich, kulturalnych oraz naukowych. Specjalizuje się w słowie pisanym oraz komunikacji interpersonalnej- między innymi pracuje jako copywriter- freelancer, tworzy teksty literackie, a także jest autorem podręcznika dla copywriterów.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład połączony z prezentacją multimedialną, ćwiczenia oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT