Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Płace od A do Z - naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń

Kategoria: Biznes

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które rozpoczynają pracę w działach personalnych, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są trudne do odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie.

Ramowy program szkolenia

1. Obowiązujące wskaźniki i stawki.

2. Minimalne wynagrodzenie za pracę.

3. Zasady naliczania wynagrodzeń.

4. Wynagrodzenie za część miesiąca.

5. Ustalenie podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i

6. Ustalenie podstawy do naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy.

7. Wynagrodzenie za inne nieobecności w pracy.

8. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

9. Wynagrodzenie za czas dyżuru i przestoju przy różnych systemach wynagrodzeń.

10. Podstawa do wypłaty wynagrodzenia i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

11. Opłacanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

12. Zagadnienia problemowe dotyczące opodatkowania i oskładkowania wypłat pieniężnych, świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

13. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych.

14. Zwrot składek emerytalno-rentowych w związku z przekroczeniem rocznego limitu.

15. Naliczanie umów cywilno-prawnych.

16. Zasady rozliczania korekt.

17. Koszty uzyskania przychodu i zaliczka na podatek dochodowy.

 

Informacja o prelegencie

 Specjalista z zakresu prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm. Aktualnie Starszy Specjalista ds. kosztów pracy w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa Gofin. Trener, realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT