Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Planowanie zamówień publicznych

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie jest skierowane do zamawiających, pracowników jednostek sektora finansów publicznych, kierowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników realizujących programy finansowane ze środków UE.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat prawidłowego sporządzenia planu zamówień publicznych.

Ramowy program szkolenia

1. Obowiązek sporządzania planu zamówień publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych.

2. Jednoroczność planowania zamówień publicznych.

3. Zakres przedmiotowy planowania : dostawy, usługi i roboty budowlane.

4. Planowanie zadań przekraczających jeden rok budżetowy, w tym planowanie zadań realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

5. Profil nabywcy i termin sporządzenia planu zamówień publicznych.

6. Grupowanie zamówień publicznych dla dostaw, usług i robót budowlanych.

7. Zatwierdzenie planu zamówień publicznych.

8. Aktualizacja planu zamówień publicznych:

a. zmiana planowanej wartości zamówień,

b. zmiana terminu realizacji zamówienia,

c. rezygnacja z udzielania zamówienia.

9. Zasady udzielania nowych, nieplanowanych zamówień.

10. Zasady udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro.

11. Harmonogram udzielania zamówień publicznych.

12. Regulacje wewnętrzne Zamawiającego dotyczące planowania zamówień publicznych.

13. Zasady gospodarowania środkami publicznymi.

14. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle znowelizowanych przepisów, w aspekcie planowania zamówień.

15. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

 

Informacja o prelegencie

Biegły sadowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym UŁ. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe. Specjalista w prowadzeniu szkoleń z zakresu zamówień publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych, zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE, infrastrukturalnych, dotyczących przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz promocji samorządu.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztaty, prezentacja, ćwiczenia, wykłady, dyskusja, rozwiązywanie bieżących problemów

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT