Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie w formie warsztatowej ma na celu praktyczne zapoznanie Uczestników z możliwościami wykorzystania platformy EPUAP2 w codziennej pracy Izb oraz Urzędów Skarbowych. Zapoznaje z możliwościami odbierania, edycji i wysyłania pism w formie elektronicznej, weryfikacją podpisów elektronicznych oraz obowiązkami podmiotów w tym zakresie.

 

Cel szkolenia: Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności w zakresie obsługi systemu, odbierania, edytowania i wysyłania pism, podpisywania pism w formie dokumentu elektronicznego, bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikacji i identyfikacji zarówno pracowników własnych jak i stron w sprawie

 

Adresaci szkolenia: Osoby na stanowiskach kierowniczych, informatycy, oraz pozostali pracownicy organów skarbowych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

 

Program szkolenia:

 1.  Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne - podstawa prawna

 2.  ePUAP2 - platforma w praktyce 

 3. ESP- Operacje
 4.  ePUAP2 - Panel "Zarządzanie"

 5. Panel "Administrowanie"

  - Zakładka „Usługi i ustawienia”
  - Zakładka „Budowanie usług”
  - Zakładka „Skrytki”
  - Konfiguracja skrytek (ESP, Domyślna oraz pozostałe)
  - Zakładka „Formularze”
  - Zakładka „Wzory lokalne”

   

Informacja o prelegencie

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych ( m.in. UOKiK, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Arcelormittal, Kancelaria Senatu RP, Akademia Górniczo-Hutnicza, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie).

 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: wykład, zajęcia praktyczne, casusy, dyskusja, burza mózgów

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

KONTAKT