Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Podatek od środków transportowych

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do skarbników urzędów miejskich i gminnych oraz pracowników wydziałów podatków i opłat JST i ma na celu zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami aktualnie obowiązujących ustaw i ich aktów wykonawczych dotyczących działalności transportowej, nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów i dokonywania właściwej interpretacji w zakresie ww. zagadnień oraz zdobycie praktycznej wiedzy na temat ewidencji i naliczania podatków od środków transportu.
 

Ramowy program szkolenia

1. Wprowadzenie do prawa podatkowego, zasady prawa w praktyce.

2. Omówienie poszczególnych zapisów ustawy.

3. Analiza  wykładni poszczególnych Urzędów i organów kontrolnych w przykładowych sprawach dot. Transportu.

4. Formy zabezpieczenia się przedsiębiorcy przed, w czasie i po kontroli.

5. Ćwiczenia w obliczaniu podatków od środków transportowych.

6. Obsługa programu komputerowego JZK.
 

Informacja o prelegencie
 

Trener z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce,  praktyk gospodarczy kładący szczególny nacisk na praktykę i symulację. Szkoli zarówno czynnych zawodowo specjalistów, pracowników administracji publicznej, kadrę zarządzającą jak i młodych przedsiębiorców oraz osoby dopiero wkraczające na rynek pracy lub zmieniające kwalifikacje zawodowe.  Posiadający wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa ( studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu), rachunkowości ( dyplom księgowej i studia ekonomiczne w WSDG w Warszawie) oraz studia w KPWS w Wejherowie ze specjalizacją: zarządzanie zasobami ludzkimi.  

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład z prezentacją, pytania i odpowiedzi, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, konsultacje indywidualne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT