Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Podatek VAT – nowelizacja przepisów

Kategoria: Prawne

Celem szkolenia jest prezentacja najnowszych zmian w podatku VAT. Adresatami szkolenia są pracownicy działów finansowych i księgowych w przedsiębiorstwach oraz osoby usługowo prowadzące księgi rachunkowe.

 

Program szkolenia

I. Wprowadzenie
Bieżące nowelizacje, stan zaawansowania procesu legislacyjnego;
Akty prawne – projekty ustaw i rozporządzeń w zakresie podatku VAT;
Charakterystyka wprowadzanych zmian, przepisy czasowe;

II. Konsekwencje zmiany stawek podatku VAT
Nowe stawki podatku – obowiązki ewidencyjne;
Opodatkowanie transakcji zawartych na przełomie roku (dostawa towarów, świadczenie usług);
Rozliczanie zaliczek objętych różnymi stawkami podatku;
Deklaracje podatkowe – na co zwrócić uwagę.

III. Pozostałe obszary nowelizacji dot. podatku VAT
Rozliczenia rolników ryczałtowych;
Odliczenie podatku naliczonego, proporcja przy nabyciu i użytkowaniu nieruchomości;
Rozliczenie dostawy energii cieplnej i elektrycznej;

IV. Dostosowanie przepisów do nowej klasyfikacji statystycznej, zwolnienia z podatku oraz zmiany dot. kas fiskalnych w podatku VAT
Nowa klasyfikacja statystyczna – obszary zmian;
Nowelizacja przepisów dot. zwolnień przedmiotowych;
Zmiana przepisów dotycząca kas fiskalnych, w tym ewidencji sprzedaży na takich kasach;

V. Nowelizacja dot. odliczenia podatku naliczonego przy samochodach z ”kratką”
Regulacje prawne – podstawa zmian;
Odliczenie podatku wg. zasad dotychczasowych a proponowane zmiany;
Odliczenie podatku przy transakcjach szczególnych: leasing, najem;
Odliczenie podatku przy zakupie paliwa do samochodów;

VI. Zmiany w obszarze rozporządzeń dot. podatku VAT.
Projekty rozporządzeń i rozporządzenia ogłoszone;
Przesyłanie faktur drogą elektroniczną oraz przechowywanie faktur w formie elektronicznej;
Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o VAT.

VII. Aktualne orzecznictwo sądowe z zakresu podatku VAT

VIII. Pytania uczestników

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doradca podatkowy, adiunkt na Katedrze Finansów, Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (ekonomia – specjalizacja: finanse przedsiębiorstw) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo – specjalizacja: prawo podatkowe). Doktorat obronił na Uniwersytecie Ekonomicznym, którego tezy dotyczyły ryzyka podatkowego na krajowym rynku kapitałowym. Szkolenia z obszarów obejmujących problematykę podatkową i cywilnoprawną prowadzi od siedmiu lat. Ukończył szereg kursów zawodowych, w tym również kurs dla trenerów obejmujący zagadnienia związane z przygotowaniem i ewaluacją szkoleń tzw. ”twardych”. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT