Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Podnoszenie atrakcyjności świadczonych usług turystycznych, w tym także dla rozpoczynających działalność w turystyce.

Kategoria: Biznes

Adresatami szkolenia będą przedstawiciele samorządów, mieszkańcy oraz kadrowcy i inne osoby zainteresowane tematyką.

Celem szkolenia jest:

• Poznanie założeń tworzenia atrakcji turystycznych i zasad budowania markowych produktów turystycznych.

• Poznawanie nowych trendów w turystyce.

• Rozwój kompetencji w zakresie marketingu miejsca w zakresie marketingu produktów turystycznych.

• Strukturyzowanie współpracy w zakresie funkcjonowania produktów turystycznych na rynku turystycznym.

• Poznawanie zasad budowania silnej marki.

Ramowy program szkolenia

Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje następujące założenia programowe:

1. Produkt, oferta, destynacja turystyczna – tworzenie i rozwój

- Trendy – dokąd zmierza rozwój turystyki,

- Innowacyjne produkty turystyczne,

- Sieciowanie produktów turystycznych.

2. Questing

- Wprowadzenie: Czym jest questing? Cele questingu. Dlaczego questing?; Przygotowanie merytoryczne przykładowego questu).

3. Geocaching

- Wprowadzenie w ideę geocachingu; Znaczenie geocachingu dla turystyki; Potencjał regionu pod kątem geocachingu; Jakiego turystę stworzył geocaching?; Rodzaje keszy / jak wybrać miejsce pod kesz?).

4. Marketing produktu i miejsca - wizerunek a marka

- Kluczowe założenia strategiczne,

- Proces komercjalizacji produktu,

- Strategia i efektywność narzędzi informacji i promocji,

5. Warunki kluczowe dla rozwoju i funkcjonowania produktów turystycznych

- Przesłanki i motywacja współpracy,

- Rdzeń współpracy – realne założenia strategicznej współpracy,

- Formy współpracy i ich efektywność,

- Strukturyzacja projektowa współpracy.

6. Profesjonalna Obsługa Turysty

- Typy Turystów, różne oczekiwania Turystów,

- Metody i narzędzia ułatwiające komunikację,

- Ćwiczenia z mapą czyli najlepiej wytłumaczyć turyście drogę do….

- Turysta w sieci..........profesjonalna e-mailowa obsługa ruchu turystycznego.

 

Informacja o prelegencie

I prelegent

Wieloletnie doświadczenie praktyczne dotyczące zagadnień sektora MSP (ze szczególnym uwzględnieniem sektora gospodarki turystycznej), doradztwo biznesowe;

Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w tym środków UE;

Doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń i kursów w zakresie działalności gospodarczej, turystyki i obsługi ruchu turystycznego /przeprowadzonych ponad 40 szkoleń i kursów przygotowujących do zakładania działalności, świadczenia usług turystycznych, obsługi klienta i rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, standardów, kategoryzacji  i marketingu.

 

II prelegent

Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w tym środków UE, /opracowanych i zrealizowanych około 15 projektów obejmujących przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury, obszarów wiejskich, różnicowania działalności na terenach wiejskich, tworzenia produktu lokalnego i sieciowego oraz bazy turystycznej  w rejonie Polski Północno-Wschodniej/;

Doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków krajowych i zagranicznych, w tym środków UE;

Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń i kursów w zakresie organizacji turystyki, agroturystyki i obsługi ruchu turystycznego, organizacji wizyt studyjnych;

Doświadczenie praktyczne dotyczące zagadnień sektora turystyki, znajomość branży turystycznej, doradztwo;


Czas trwania: Szkolenie trzydniowe - 24 godziny dydaktyczne

Forma szkolenia: Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie wykładów: prezentacja multimedialna oraz części warsztatowej (50% wykładu, 50% ćwiczeń)

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

KONTAKT