Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Podstawy prawa dla księgowości

Kategoria: Prawne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i źródłami prawa administracyjnego i cywilnego istotnymi dla pracy w księgowości. Szkolenie skierowane jest do osób związanych działalnością gospodarczą, księgową, finansową.

 

Ramowy program szkolenia dwudniowego
1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego
2. Podstawowe źródła prawa istotne dla pracy w księgowości
3. Prawo cywilne a wymogi ustawy o rachunkowości

 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi wykładowca, trener, specjalizacja: prawo administracyjne i cywilne; ponad 6 lat doświadczenia w pracy trenera. Wykładowca przedmiotów prawnych na studiach inżynierskich i podyplomowych.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, pokaz, case studies, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT