Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Pomiar efektywności działań promocyjnych i reklamowych

Kategoria: Biznes

Niezbędnym elementem pracy osób zarządzających reklamą jest pomiar efektywności działań reklamowych i promocyjnych. Brak wiedzy na temat skuteczności dotarcia reklamy do odbiorcy powoduje, że działamy często "po omacku", wydając pieniądze często w sposób mało efektywny. Dlatego też wiedza na temat metod pomiaru skuteczności reklamy i promocji ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu komunikacją firmy. Dzięki tej wiedzy możemy uniknąć błędów, które mogą nas drogo kosztować. Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom metod i sposobów jakimi bada się skuteczność działań promocyjno reklamowych oraz metod planowania i interpretacji badań.

 

Program szkolenia (do uzgodnienia)

1. Źródła wiedzy na temat rynku

2. Metody i techniki badań bezpośrednich

a. badania ilościowe i jakościowe

b. wywiady, ankiety, obserwacje, metody projekcyjne, metody heurystyczne

c. jak zadawać pytania

3. Dobór próby

4. Elementy działań promocyjnych które należy badać oraz metody ich badania

a. analizy mediowe

b. parametry mediowe

c. analizy efektywności mediowej całej kampanii i poszczególnych mediów

d. analizy post buy

e. badania poziomu znajomości reklamy

f. badania poziomu świadomości marki

g. badania akceptacji marki i jej wizerunku

h. badania potencjału marki (brand dynamics)

i. badania deklaracji zakupu, lojalności

j. badania specjalnych akcji promocyjnych

h. analizy competitive review

5. Timing badań w reklamie, czyli co kiedy badać i jak zaplanować strategię badań

6. Analiza danych

a. analiza i interpretacja danych jakościowych

b. analiza i interpretacja danych ilościowych

7. Rynek firm badawczych

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi trener, doradca, menadżer. Posiada 20 letnie praktyczne doświadczenie biznesowe oraz ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie consultingu i szkoleń. Karierę zawodową rozpoczął 18 lat temu współtworząc Radio Zet. Przez ponad 5 lat pracował w Biurze Reklamy Radia Zet. Po odejściu z radia piastował stanowisko szefa marketingu na Europę Centralną Telewizji FilmNet, a potem szefa reklamy Era GSM. Następnie został dyrektorem Działu Mediów agencji reklamowej TJ Partner. Z przekształcenia tego działu powstał dom mediowy Impact Media, którego przez 3 lata był Dyrektorem Zarządzającym i Prezesem. Obecnie jest niezależnym trenerem-konsultantem, specjalizującym się w szkoleniach i doradztwie z zakresu reklamy i promocji, rynku mediów, planowania kampanii reklamowych w mediach oraz asertywności, sprzedaży, technik negocjacji, zarządzania sobą w czasie a także z zakresu zarządzania ludźmi i projektami. Szkolenia prowadzone przeze trenera oceniane są zawsze bardzo wysoko (zawsze powyżej 4,5 w skali 1-5). Autor pierwszego w Polsce praktycznego podręcznika planowania mediów pt "Planowanie mediów w kampaniach reklamowych", wydanego w styczniu 2001 nakładem PWE,  współautor książki "Marketing Profesjonalny", wydanej nakładem Market Film w roku 1999 oraz „Wiedzy o reklamie” PWN, 2009 oraz autor wielu publikacji w prasie fachowej. Ponadto wykładowca na Studiach Podyplomowych Wydziału Psychologii UW oraz na uczelni Collegium Civitas i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej a także w Wyższej Szkole Promocji i w Szkole Głównej Handlowej. Absolwent szkoły trenerów Grupy Trop – jednej z najlepszych szkół trenerów w Polsce.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Głównie wykładowo - konwersatoryjna z elementami ćwiczeń, warsztatów, studiów przypadku

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT