Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Poprawne redagowanie pism urzędowych

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie skierowane jest do inspektorów, księgowych i asystentów. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego językowo i merytorycznie redagowania pism urzędowych.

 

Program szkolenia

I Część - Ogólne omówienie redagowania pism urzędowych:

1. Części składowe pisma urzędowego.

2. Styl pisma urzędowego.

3. Forma pisma urzędowego.

4. Treść pisma urzędowego.

5. Stosowanie skrótów i skrótowców w piśmie urzędowym.

II Część – Pisma urzędowe w praktyce:

1. Korespondencja wewnętrzna:

a) list przewodni

b) notatka służbowa

c) zarządzenie

d) protokół

e) uchwała

2. Korespondencja urzędowa:

a) wniosek

b) zażalenie na postanowienie

c) odwołanie od decyzji

3. Korespondencja sądowa:

a) wniosek

b) pozew

4. Pisma handlowe.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego, wykładowca i trener z zakresu różnorodnych zagadnień prawnych, łączy doświadczenie zdobyte w kancelarii radcowskiej z doświadczeniem pedagogicznym.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT