Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Poradnictwo i pomoc psychologiczna dla osób poszukujących pracy

Kategoria: Biznes

Poradnictwo i wsparcie psychologiczne osób poszukujących pracy (poszukiwanie mocnych stron, pomoc w sprecyzowaniu zainteresowań, praca nad podniesieniem motywacji do poszukiwania pracy oraz wiary we własne siły i możliwości). Szkolenie jest skierowane w szczególności do osób poszukujących pracy – podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej.

 

Program szkolenia

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM (1 godzina na uczestnika)

• Rozmowa o sytuacji osobistej i rodzinnej uczestnika
• Rozmowa na temat bieżących problemów w życiu danej osoby
• Udzielnie wsparcia emocjonalnego
• Wskazówki dotyczące dalszego funkcjonowania

ZAJĘCIA GRUPOWE Z PSYCHOLOGIEM (program szkolenia 7-godzinnego)

1. Wstęp: powitanie, przedstawienie tematu zajęć,
2. Przedstawienie się uczestników (jak się nazywam, co robię, jak trafiłem na ten kurs, moje doświadczenie opiekuńcze)
3. Przedstawienie celu zajęć
4. Poznanie oczekiwań uczestników
5. Kontrakt
6. ”Co lubię czego nie” - ćwiczenie integracyjne
7. ”Różnice które łączą” - ćwiczenie integracyjne w dwóch grupach – wypełnianie załączonych tabelek
8. ”Wywiad w parach” - ćwiczenie integracyjne - opowiadanie o osobie z pary, z którą przeprowadziło się wywiad
9. ”Słońce świeci dla każdego kto...” - ćwiczenie integracyjne podnoszące energię w grupie, każda osoba podaje cechę lub fakt jej dotyczący następnie wszyscy, których to określenie dotyczy zamieniają się miejscami
10. ”Budowa drapacza chmur” - ćwiczenie integracyjne, rozwijające dodatkowo wyobraźnię i twórcze myślenie, w dwóch grupach
11. Każdy z uczestników wypisuje 3 swoje wady i zalety (następnie omówienie ćwiczenia)
12. ”Zwierzątko” – dopisywanie pozytywnych cech do wyobrażonych przez uczestników zwierzątek
13. ”Zalety wad” – przerabianie wad na zalety, praca w grupach nad wadami podanymi przez poszczególnych uczestników.
14. ”Mocne strony grupy” – burza mózgów z podgrupach, wspólne wypisywanie pozytywnych cech łączących członków grupy
15. ”Moje mocne strony” – wypełnianie tabelki
16. Autodiagnoza testem osobowości z ukierunkowaniem na własne mocne strony
17. Tworzenie w podgrupach listy 30 pozytywnych cech danej osoby
18. Nauka stawiania celów, poznanie metody SMART – wykład
19. Ćwiczenie przeformułowywania celów według metody SMART
20. Każdy uczestnik pisze innym osobom coś miłego na ich temat na kartce z ich imionami.
21. Podsumowanie ćwiczeń 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi ekspert psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, w trakcie studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczony trener i praktyk specjalizujący się m.in. w tematyce: komunikacja interpersonalna, asertywność, autoprezentacja, zarządzanie czasem, zarządzanie projektami, wypalenie zawodowe oraz szkoleniach psychologicznych.


Czas trwania:
Szkolenie dwudniowe – 7 godzin dydaktycznych zajęć grupowych pierwszego dnia + 1 godzina dydaktyczna zajęć indywidualnych na każdego uczestnika drugiego dnia

Forma szkolenia: Zajęcia grupowe i indywidualne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT