Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Postępowanie administracyjne w JST

Kategoria: Prawne

Oferta skierowana jest do wszystkich pracowników urzędu bez względu na staż pracy, posiadaną wiedzę i doświadczenie, chcących zapoznać się ze zmianami w kodeksie postępowania administracyjnego.

Celem szkolenia, jest przede wszystkim:
• koncentracja uwagi nad ogólnym postępowaniem administracyjnym, jako podstawowym dla funkcjonowania organów administracji publicznej;
• całościowe przedstawienie przebiegu ogólnego postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem jego sekwencji;
• omówienie podstawowych instytucji procesowych.

 

Ramowy program szkolenia

I. Zagadnienia wstępne
II. Podmioty prowadzące ogólne postępowanie administracyjne
III. Strona i uczestnicy postępowania administracyjnego
IV. Tok ogólnego postępowania administracyjnego
V. Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym
VI. Weryfikacja decyzji i postanowień na drodze administracyjnej

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi prawnik, wykładowca w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w procedurze administracyjnej i postępowaniu sądowoadministracyjnym. Przedmiot jego zainteresowań naukowych obejmuje także problematykę administracyjnoprawnej ochrony danych osobowych. Autor publikacji naukowych oraz współredaktor dwóch książek: When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law (Wolters Kluwer, Warszawa 2008) oraz Selected Papers on High Technology Law (Chicago-Gdańsk 2006).

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT