Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Postępowanie egzekucyjne w administracji w praktyce organów administracji architektoniczno-budowlanej

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i ma na celu omówienie przepisów Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego stosowanych w procedurze egzekucyjnej. Korzyścią będzie również możliwość zapoznania się z najczęściej wydawanymi orzeczeniami przez organy egzekucyjne jak też wierzycieli.

Ramowy program szkolenia

1. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji.

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej w procesie egzekucji administracyjnej - wierzyciel i organ egzekucji niepieniężnej.

3.  Postępowanie przed egzekucyjne :

- obowiązki wierzyciela w zakresie kontroli realizacji obowiązku przez  zobowiązanego,

- tytuł wykonawczy- zasady i prawidłowość sporządzania, tytuły na należności pieniężne i na obowiązki niepieniężne .

 4. Przebieg egzekucji administracyjnej:

 - zasady prowadzenia egzekucji,

 - zarzuty jako środek obrony dłużnika i udział organu administracji architektoniczno-budowlanej w postępowaniu w sprawie o zarzuty,

 - postępowanie odwoławcze od postanowień wydawanych w ramach postępowania w sprawie o zarzuty,

- orzecznictwo sądowe w zakresie zarzutów,

- wniosek z art. 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

    - skarga na czynności organu egzekucyjnego ( inspektora i naczelnika urzędu skarbowego) a pozycja wierzyciela,

   - zawieszenie i umorzenie egzekucji,

   - zbieg egzekucji (sądowy i administracyjnych),

   - postępowanie zabezpieczające należności niepieniężnych.

     5. Środki egzekucji należności pieniężnych i obowiązków  niepieniężnych- szczegółowe omówienie

    6. Problematyka kosztów w egzekucji należności  niepieniężnych.

 

Informacja o prelegencie

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie niniejsze zostanie przeprowadzone w formie interaktywnego wykładu, co pozwoli na posługiwanie się przykładami, prowadzenie dyskusji udzielanie odpowiedzi w toku wykładu na zadawane pytania. Całość zagadnień poruszanych podczas szkolenia została opracowana w skrypcie, który jest dołączony do materiałów szkolenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT