Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Postępowanie upadłościowe

Kategoria: Prawne

Szkolenie skierowane jest do osób związanych z działalnością gospodarczą. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy dotyczącej istoty i celu postępowania upadłościowego w świetle obowiązującego prawa.

 

Ramowy program szkolenia dwudniowego
1. Pojęcie postępowania upadłościowego
2. Naczelne zasady postępowania upadłościowego
3. Podmioty postępowania upadłościowego
4. Źródła prawa regulujące działalność gospodarczą
5. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi wykładowca, trener, specjalizacja: prawo administracyjne i cywilne; ponad 6 lat doświadczenia w pracy trenera. Wykładowca przedmiotów prawnych na studiach inżynierskich i podyplomowych.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, pokaz, praca ze źródłem, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT