Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Praca w Danii

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do pracowników zatrudnionych w Danii a jego celem jest omówienie praktycznych tematów związanych z zatrudnianiem polskich pracowników w Danii.

Ramowy program szkolenia (MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA W JĘZYKU DUŃSKIM LUB ANGIELSKIM)

 1. Umowa o pracę:

 •  Zawartość,
 •  Umowa na czas nieokreślony,
 •  Umowa na czas określony.

 2. Koniecznie formalności:

 • Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu,
 • Duński PESEL (CPR-numer),
 • Karta ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Karta podatkowa,
 • Rachunek bankowy.

3. Układy zbiorowe:

 • Ogólne założenia,
 • Płace godzinowe (nadgodziny),
 • Wynagrodzenie miesięczne,
 • Dodatkowe regulacje mające wpływ na listę płac,
 • Zwolnienia.

4. Składniki płac:

 • Kwota brutto,
 • Dodatki do kwoty brutto (opodatkowane i nieopodatkowane),
 • Obowiązkowe odliczenia (AM-bidrag, Pension, Feriepenge, A-SKAT),
 • Dodatkowe odliczenia (SH-penge, A-kasse, etc.),
 • Nieobecności (chorobowe, urlop macierzyński),
 • Naliczanie urlopów,
 • Rozliczanie kosztów związanych z podróżami służbowymi.

5. Cyfryzacja:

 • NemKonto,
 • NemID,
 • E-boks.

6. Roczne rozliczenie podatku

 • PIT.

7. Pozostałe kwestie:

 • Korzystanie z samochodu na polskich numerach,
 • Zasiłki na dzieci,
 • Emerytura.

 

 

Informacja o prelegencie

Studiował polonistykę na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu.W 1971 r. wyemigrował do Danii. Ukończył Rachunkowość i Informatykę w Wyższej Szkole Handlowej w Kopenhadze. W 1990 r. zdał państwowy egzamin na tłumacza języka duńskiego. Pracował jako księgowy w firmie Schenker & Co, jako główny księgowy w firmie Adams Transport Co. Od 1984 r. zatrudniony jako główny kontroler w Rigsrevisionen (duńska Najwyższa Izba Kontroli). Przyczynił się do nawiązania owocnej współpracy między Rigsrevisionen a polską Najwyższą Izbą Kontroli. Dwukrotnie był członkiem zespołu ekspertów, którzy przeprowadzili przegląd partnerski NIK (2006 i 2012). W latach 1993-94 pracował jako doradca w firmie Swedwood Poland (Szczecin). Jest autorem licznych artykułów w czasopismach duńskich, polskich i polonijnych, m.in.: „Politiken” „Aktuelt”, „Information”, „Studenteravisen”, „Polen Nyt”, „Merkonom Nyt”, „Pogląd”, „Obraz”, „Forum Polonijne”, „Tydzień Polski”, „Polonia Węgierska”, „Gazeta Petersburska”, „Ognisko”, „Informator Polski”, „Wspólnota Polska”; Był konsultantem duńskiego filmu dokumentalnego „Solidarność – nadzieja z Gdańska”. Jest wydawcą i redaktorem naczelnym kopenhaskiego kwartalnika „Informator Polski” oraz założycielem i wydawcą polskiej telewizji internetowej w Danii POLOWIZJA.DK.


Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia, case studies, dyskusje

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT