Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Praktyczna analiza finansowa i zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i VBA

Kategoria: Biznes

Szkolenie łączy „informatykę Excela” z matematyką i statystyką finansową oraz z finansowymi analizami i budowaniem modeli finansowych. Pokażemy uczestnikom szkolenia jak wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i VBA do analizy finansowej i zaawansowanych modeli finansowych. Szkolenie dedykowane jest dla kadry zarządzającej i nadzorczej, managerów wyższego i średniego szczebla oraz finansistów.

 

Szkolenie wyposaża uczestnika w cenną wiedzę i umiejętności przy podejmowaniu decyzji finansowych. Wypełnia lukę pomiędzy wiedzą techniczną uczestnika będącego użytkownikiem komputera a finansową biegłością. Zajęcia są pełne przykładów łączących teorie finansowe i rzeczywiste analizy z zaawansowanymi technikami wykorzystania oprogramowania MS Excel. Zajęcia mogą być przygotowane jako modułowe i etapowe lub można dokonać wyboru treści na potrzeby zorganizowania zajęć dla początkujących (w zastosowaniach arkusza i analizy finansowej) albo dla zawansowanych (w zastosowaniach arkusza i budowaniu modeli finansowych). Waga i proporcje wiedzy i umiejętności z obu zakresów treści mogą być dopasowywane do potrzeb i oczekiwań potencjalnego uczestnika zajęć.

 

Program szkolenia
1. Zależności pomiędzy kosztami sprzedaży a magazynem
2. Utrzymywanie aktualnych wartości na rachunku przychodów i arkuszu rozchodów
3. Śledzenie jakości usług w czasie
4. Przewidywanie przyszłego zapotrzebowania na produkty na podstawie wcześniejszych wyników sprzedaży
5. Dzwignia finansowa i dzwignia operacyjna
6. Prognozy finansowe na kolejne okresy
7. Wybrane zagadnienia z matematyki i statystyki finansowej
8. Zastosowania zaawansowanych funkcji i procedur wbudowanych w Excela
9. Podstawy programowania w VBA na potrzeby tworzenia modeli finansowych
10. Tworzenie własnych funkcji finansowych w VBA na potrzeby dokonywania efektywniejszych analiz finansowych
11. Optymalizacja portfela akcji
12. Wycena aktywów
13. Mierzenie efektywności
14. Zagadnienia związane z opcjami na akcje
15. Drzewa dwumianowe i formuła Blacka-Scholesa
16. Inne bardziej i mniej zaawansowane zagadnienia z dziedziny analiz finansowych

 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Fizyka i Informatyka) oraz Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu (Studia Podyplomowe, Systemy Mikrokomputerowe w Zarządzaniu), doświadczony trener, posiadający certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Prowadzi szkolenia między innymi na zlecenie Ministerstwa Finansów, służb celnych, sądów okręgowych i rejonowych, Podmiotów Lasów Państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, studia przypadku, ćwiczenia praktyczne w grupach, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT