Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Praktyczne aspekty ogólnego postępowania administracyjnego

Kategoria: Prawne

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji rządowej i samorządowej. Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych w świetle praktyki zagadnień ogólnego postępowania administracyjnego oraz specyfiki decyzji administracyjnej w formie elektronicznej.

Program szkolenia
1. Sprawa administracyjna – kiedy i dlaczego następuje wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego?
2. Zasady ogólnego postępowania administracyjnego.
3. Właściwość i wyłączenia organu prowadzącego postępowanie administracyjne.
4. Strony i inni uczestnicy postępowania.
5. Czynności techniczne w postępowaniu administracyjnym – doręczenia, wezwania, protokoły i adnotacje.
6. Dowody w postępowaniu administracyjnym.
7. Rozprawa administracyjna.
8. Akty organów postępowania administracyjnego. Decyzja administracyjna i jej rola. Specyfika decyzji administracyjnej w formie dokumentu elektronicznego.
9. Problematyka prawidłowości i trwałości decyzji administracyjnej.
10. Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym.

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi absolwentka Prawa oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego, doświadczony trener i wykładowca z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego, administracyjnego, finansów publicznych oraz prawa pracy.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin zegarowych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT