Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Praktyczne aspekty postępowania cywilnego

Kategoria: Prawne

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, samorządowych jednostek administracyjnych, a także innych podmiotów zainteresowanych uzyskaniem wiedzy praktycznej o postępowaniu cywilnym. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy i umiejętności, które pozwolą im na samodzielne występowanie w sądzie w prostych sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego.

Program szkolenia
1. Podmioty postępowania cywilnego. Problematyka zdolności procesowej.
2. Właściwość sądu.
3. Rodzaje spraw rozpoznawanych w postępowaniu cywilnym.
4. Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym – konstrukcja pozwu, konstrukcja odpowiedzi na pozew.
5. Postępowanie przed sądem I instancji.
6. Postępowania nakazowe i upominawcze.
7. Elektroniczne postępowanie upominawcze.
8. Postępowanie uproszczone.
9. Orzeczenia sądów cywilnych.
10. Środki zaskarżenia orzeczeń sądów cywilnych – konstrukcja apelacji.
11. Postępowanie egzekucyjne:
- organy egzekucyjne,
- tytuły egzekucyjne i klauzule wykonalności,
- powództwo przeciwegzekucyjne – omówienie zagadnienia i konstrukcja treści;
- egzekucja ze świadczeń pieniężnych.

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi absolwentka Prawa oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego, doświadczony trener i wykładowca z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego, administracyjnego, finansów publicznych oraz prawa pracy.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin zegarowych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT