Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie podstawowe

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pakietem biurowym OpenOffice, który pomoże usprawnić pracę biurową w każdej firmie i instytucji oraz zredukuje znacznie koszty. Podczas szkolenia omówione zostanie zastosowanie kolejnych funkcji edytora tekstu Writer, arkusza kalkulacyjnego Calc oraz tworzenie prezentacji multimedialnych Impress.

 

Program szkolenia
1. Instalacja pakietu (wersja pakietu OpenOffice.org 3.2.1).
1.1. Najważniejsze ustawienia funkcjonowania środowiska pakietu.
1.2. Zarządzanie interfejsem w aplikacjach OpenOffice.
2. Możliwości i ograniczenia w korzystaniu w aplikacjach MS Office z dokumentów tworzonych w aplikacjach OpenOffice i odwrotnie.
2.1. Otwieranie i użytkowanie przykładowych dokumentów przygotowanych pierwotnie w aplikacjach MS Office.
3. Zasady edycji i składu tekstu – zastosowania podstawowych funkcji aplikacji Writer.
3.1. Proste formatowanie tekstu – narzędzia formatowania tekstu.
4. Przykłady różnych sposobów formatowania tekstu.
4.1. Formatowanie poprzez style. Tworzenie stylów i zarządzanie stylami.
4.2. Tworzenie szablonów i zarządzanie szablonami. Szablony dokumentów.
5. Przykładowe zastosowania aplikacji Writer w tworzeniu dokumentów (na przykład: artykuł, decyzja administracyjna, oferta handlowa, raport itp.).
5.1. Zarządzanie dokumentami z poziomu środowiska OpenOffice.
6. Wprowadzenie do zastosowań arkusza kalkulacyjnego Calc.
6.1. Proste tabele obliczeniowe (na przykład: tablice zestawień zbiorczych; tablice gromadzenia danych statystycznych itp.).
6.2. Gromadzenie danych. Wyrażenia algebraiczne. Funkcje.
7. Formatowanie i „upiększanie” arkusza ze względu na rodzaj publikacji.
8. Zaawansowane zastosowania arkusza kalkulacyjnego Calc (na przykład: w analizach zmiany wartości pieniądza, inwestycji, kapitału; w analizach opartych o zagadnienia matematyki finansowej i ubezpieczeniowej; w analizach statystycznych itp. – w zależności od oczekiwań i propozycji słuchaczy).
9. Wprowadzenie do zastosowań aplikacji tworzenia prezentacji Impress.
9.1. Przykłady tworzenia prostych prezentacji liniowych na potrzeby wystąpień publicznych w oparciu o narzędzia autokreacji, szablonów i wzorców.
9.2. Formatowanie prezentacji
 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Fizyka i Informatyka) oraz Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu (Studia Podyplomowe, Systemy Mikrokomputerowe w Zarządzaniu), doświadczony trener, posiadający certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Prowadzi szkolenia między innymi na zlecenie Ministerstwa Finansów, służb celnych, sądów okręgowych i rejonowych, Podmiotów Lasów Państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 

Czas trwania: Do uzgodnienia

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT