Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawna ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej w praktyce powiatowego lekarza weterynarii

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do powiatowych lekarzy weterynarii, w związku  z ochroną danych osobowych, którymi administruje jednostka, oraz udostępnianiem informacji publicznej i ma na celu zapoznanie się z regulacją prawną ustaw o Ochronie danych osobowych i Ustawą o dostępie do informacji publicznej ( z uwzględnieniem noweli). Szkolenie zwróci uwagę na poprawność stosowania procedury udostępniania informacji oraz zapoznanie się z nowym orzecznictwem w tym zakresie jak też ocenę wniosków o udostępnienie informacji publicznej w kontekście ochrony danych osobowych. W ramach korzyści udostępniony zostanie skrypt szkoleniowy oraz prezentacja.

 

Ramowy program szkolenia

1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych.

2. Podstawowe pojęcia (dane osobowe, przetwarzanie danych, zbiór danych, system informatyczny).

3. Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych- specyfika stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w praktyce powiatowego lekarza weterynarii.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych.

5. Osoby i podmioty odpowiedzialne za ochronę przetwarzanych danych osobowych – administrator danych osobowych i administrator bezpieczeństwa informacji.

6. Obowiązki zabezpieczenia przetwarzanych danych.

7. Rejestracja zbiorów danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - GIODO).

8. Zasady opracowywania i wdrażania dokumentów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w firmie:

- polityka bezpieczeństwa,

- instrukcja zarządzania systemami informatycznymi funkcjonującymi w inspektoracie.

9. Odpowiedzialność Powiatowego Lekarza weterynarii i pracowników inspektoratu za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych  w ramach przetwarzania danych osobowych stron postępowań (odpowiedzialność administracyjna, karna, służbowa, cywilnoprawna).

10. Nadzór nad ochroną danych osobowych.

11. Prawo strony postępowania do ochrony, poprawy swoich danych osobowych.

12. Dostęp do informacji upublicznionej a ochrona danych osobowych.

13. Informacja publiczna i prawo dostępu do informacji publicznej, prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej, cel komercyjny ponownego wykorzystania informacji publicznej,  informacja szczególnie ważna z uwagi na kryterium rozwoju innowacyjności, problem z nowym rozumieniem informacji przetworzonej, definicja dokumentu urzędowego-pojęcia.

14. Podmioty zobowiązane do udzielenia informacji a wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy, prawa i obowiązki podmiotów zobowiązanych, opłaty za udzielenie informacji w procedurze ponownego udostępnienia.

15. Prawo do informacji publicznej i ograniczenie dostępu do informacji upublicznionej:

- tajemnica państwowa,

- tajemnica służbowa,

- tajemnica statystyczna,

-  tajemnica skarbowa,

- tajemnica przedsiębiorcy,

- ochrona danych osobowych

- prywatność osoby fizycznej,

-  inne ustawowo chronione tajemnice.

16. Zasady udostępniania danych w ramach dostępu do informacji publicznej i procedury ponownego wykorzystania informacji:

- BIP- nowa znacząca rola Biuletynu, wymagania prawne, wymagania praktyki, zakres informacji, oznaczenie informacji, strona internetowa BIP,

- centralne repozytorium – rola, zasady udostępniania informacji publicznej szczególnie ważnej, zasady tworzenia i prowadzenia centralnego repozytorium

- udostępnianie informacji  na wniosek, wniosek o ponowne wykorzystanie informacji, termin i sposób udostępnienia informacji, odmowa udostępnienia informacji publicznej i informacji w celu ponownego jej wykorzystania, opłaty i opłaty za udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania ,nowy termin wprowadzony przepisami ustawy dla rozpatrzenia wniosku o ponowne udostępnienie informacji

- nowe zasady kontroli odmowy udostępnienia informacji, wyłączenie trybu sądowego regulowanego w dawnej regulacji art. 22 ustawy

 

Informacja o prelegencie

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie ma charakter wykładu, przykłady poparte ćwiczeniami, mile widziane aktywne uczestnictwo w szkoleniu poprzez zadawanie pytań i aranżowanie dyskusji na temat objęty szkoleniem

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT