Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawne aspekty procesu decyzyjnego

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do inwestorów, deweloperów, pracowników administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego, zarządców nieruchomości.

Celem szkolenia jest zapoznanie zainteresowanych stron z przewidywanymi zmianami w procesie inwestycyjnym.

Ramowy program szkolenia

I. PODSTAWY PRAWNE

Wprowadzenie – Podstawy prawne

Przepisy techniczno – budowlane

Źródła informacji o nieruchomościach

II. KONTROLA PUBLICZNA W PROCESIE BUDOWLANYM

Organy administracji budowlanej: właściwości i kompetencje

Kwalifikacja robót budowlanych: pozwolenie na budowę / zgłoszenie

III. PLANOWANIE INWESTYCJI

Etap przygotowawczy inwestycji budowlanej/ niezbędne dokumenty

Harmonogram planowania inwestycji budowlanej – część praktyczna

IV. KONSERWATOR ZABYTKÓW A INWESTYCJA BUDOWLANA: (OPCJONALNIE).

V. PYTANIA / DYSKUSJA.

 

DZIEŃ DRUGI – ETAP REALIZACYJNY PROCESU BUDOWLANEGO:

VI. PRZEBIEG PROCESU BUDOWLANEGO

Ogólne omówienie przebiegu procesu budowlanego

Istotne / nieistotne odstępstwo od pozwolenia na budowę

Zakończenie realizacji procesu budowlanego

Relacje inwestor – wykonawca

VII. UŻYTKOWANIE BUDYNKÓW

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Użytkowanie obiektu budowlanego

Kontrole okresowe obiektów budowlanych

VIII. KODEKS BUDOWLANY (OPCJONALNIE)

Planowane zmiany w związku z wprowadzeniem „Kodeksu budowlanego”

PYTANIA / DYSKUSJA

 

Informacja o prelegencie

Architekt, członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów, projektant wiodący w Pracowni Architektury Via Nova w Poznaniu. W trakcie praktyki zawodowej prowadził i koordynował prace projektowe oraz nadzorował budowę min.: kilku dużych osiedli mieszkaniowych (w tym osiedla mieszkaniowego z handlem i usługami na ponad 80.000m2 powierzchni użytkowej), kilku budynków biurowych (w tym dla PBG S.A.), hotelowych (min. dla marki Hilton) i usługowo - handlowych.  Ukończył wydział Architektury na Politechnice Gdańskiej oraz studia podyplomowe z planowania przestrzennego na Politechnice Poznańskiej. Dodatkowo studiował na wydziale architektury FH Bochum oraz wydziałach budownictwa i urbanistyki GH Essen. Ukończył także: Studium Prawa Europejskiego – kurs świadectwa charakterystyki energetycznej oraz szkolenia z zakresu certyfikacji energetycznej budynków, ochrony akustycznej oraz bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie. Obecnie jest także redaktorem działu prawnego na portalu: www.architekci.pl oraz autorem kilku artykułów w dziale: ustawy i rozporządzenia miesięcznika „Świat Architektury”.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład z omówieniem zagadnień na przykładach

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT