Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawne aspekty procesu zawierania umów cywilnych

Kategoria: Prawne

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z procesem zawierania umów cywilno-prawnych. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych nabyciem lub poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych.


Ramowy program szkolenia
I. Pojęcie zdolności kontraktowej
II. Charakterystyka wad oświadczeń woli stron
III. Formy zawierania umów cywilnych
IV. Sposoby zawierania umów cywilnych
V. Omówienie typowych dokumentów przedumownych
VI. Omówienie elementów konstrukcyjnych umowy cywilnoprawnej
VII. Charakterystyka najczęstszych rodzajów umów cywilno-prawnych

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi wieloletni specjalista w urzędzie administracji publicznej, wykwalifikowany nauczyciel przedmiotów zawodowych na kierunku prawo i administracja oraz ekonomia, autor programów i gier szkoleniowych z zakresu prawa, administracji i zarządzania, menedżer d/s administracyjno-prawnych prywatnego przedsiębiorstwa.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, dyskusja, ” scenki rodzajowe” i warsztaty

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT