Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawne praktyczne aspekty legalnego przetwarzania danych osobowych

Kategoria: Prawne

Celem szkolenia jest zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych w miejscu pracy, poprzez podniesienie świadomości ochrony danych osobowych pracowników. Dodatkowo, uczestnictwo w szkoleniu zapewni spełnienie podstawowej wytycznej GIODO, nakazującej aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

 

 

Program szkolenia:

 1. Zagadnienia podstawowe związane z ochroną danych osobowych
 2. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych
 3. Przetwarzanie danych osobowych
 4. Przetwarzanie danych osobowych w kadrach i księgowości - prawne aspekty legalnego przetwarzania danych
 5. Prawne oraz organizacyjne aspekty powierzenia przetwarzania danych osobowych
 6. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w formie elektronicznej i papierowej
 7. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych
 8. Rejestrowanie zbiorów danych u GIODO
 9. Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym - co muszą zawierać oraz jak stworzyć wymagane procedury
 10. Zakres zmian w nowelizacji ustawy o Ochronie Danych Osobowych od 1 stycznia 2015roku
 11. ABI - powoływać, czy nie? Obowiązki ABI
 12. Prognozowane zmiany w 2018roku
 13. Panel dyskusyjny

 

 

Informacje o prelegencie:

Doświadczony prawnik, trener, wykładowca, audytor, ekspert i wieloletni szkoleniowiec. Autor publikacji z zakresu Ochrony Danych Osobowych, dostępu do informacji publicznej, prawa pracy, mobbingu. W codziennej pracy zawodowej zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych oraz doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy, a także prowadzeniem szkoleń.

 

 

Czas szkolenia: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: mini wykład, wykład z prezentacją, pytania i odpowiedzi, ćwiczenia, dyskusja, casusy, zadania

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT