Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawo budowlane

Kategoria: Prawne

Program szkolenia

• Podstawy prawne
o Podstawowe definicje
o Schemat procesu inwestycyjnego

o Uprawnienia budowlane
o Uczestnicy procesu budowlanego
o Roboty budowlane, decyzja o pozwoleniu na budowę
o Dokumentacja budowy
o Oddanie budynku do użytkowania.
o Przepisy związane z eksploatacją obiektu budowlanego
o Organy nadzoru budowlanego
o Obowiązki, właściciela zarządcy
o Sankcje za uchybienia i nieprawidłowości.
o Zmiany w PB
• Proces budowlany
o Wymagania zgłoszenia
o Wybór lokalizacji i zgodność z miejscowym planem
o Kroki procesu: projekt, decyzje, zgłoszenia i pozwolenia
o Podział inwestycji ze względu na ustanowienie nadzoru
o Podział wg przeznaczenia
• Koncepcja inwestycji
o Finansowanie inwestycji
o Uczestnicy procesu inwestycyjnego
o Działka i projekt budowlany
o Plan zagospodarowania przestrzennego
o Pozwolenie na budowę
o Zgłoszenie rozpoczęcia budowy
o Roboty budowlane
o Zakończenie inwestycji, odbiory końcowe
o przyjęcie budynku do użytkowania

Rozbiórka obiektów budowlanych
o Zgłoszenie , projekt i zezwolenie.
• Pełny schemat procesu inwestycyjnego
• Wady i błędy budowlane

 

Informacje o prelegencie

V-ce prezes  zarządu Polskiej Izby Gospodarczej TBS, Dyrektor Zarządzający TBS, Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości TRANSFER oraz dyrektor Instytutu Aktywizacji Zawodowej TRANSFER. Członek  ostatniej edycji Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy MI. Wykładowca tematów prawa budowlanego i cywilnego oraz rozliczania kosztów, prowadzenia dokumentacji i opracowywania budżetu operacyjnego w nieruchomościach wielolokalowych, publicznych i komercyjnych. Autor publikacji: Poradnik administratora nieruchomości 2 części oraz Algorytm rozliczania kosztów ciepła i wody, oraz wielu autorskich programów komputerowych przydatnych w administrowaniu nieruchomościami.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT