Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego

Kategoria: Prawne

Kompleksowe szkolenie z zakresu prawa energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników sektora energetycznego, którzy szczególnie zainteresowani są kwestiami bezpieczeństwa energetycznego na tle prawa międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego.

 

Program szkolenia

I. Podstawowe założenia prawa energetycznego
II. Prawo międzynarodowe i unijne - jego wpływ na polski sektor gazowy
III. Bezpieczeństwo energetyczne na poziomie kraju
IV. Bezpieczeństwo energetyczne na poziomie przedsiębiorstwa
V. Sytuacja sektora gazowego, ze szczególnym uwzględnieniem OSP 

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doktor nauk prawnych – kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska w Katedrze Prawa i Zarządzania Środowiskiem UKSW. Autor ponad dziewięćdziesięciu artykułów, głównie z zakresu prawa energetycznego i prawa zmian klimatu. Autor licznych ekspertyz, między innymi dla komisji parlamentarnych , Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki. Współautor projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących sektora energetycznego. W Agencji Rynku Energii pełnił obowiązki Kierownika Zespołu Promocji, Planowania i Obsługi Handlowej. Był ekspertem Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Kierował Zespołem Prawnym Krajowego Administratora Handlu Uprawnieniami do Emisji i był ekspertem koordynującym prace Zespołu Konwencji i Porozumień Międzynarodowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykłady m. in. z prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska, prawa zmian klimatu, prawa Unii Europejskiej na: UKSW, WSEiZ oraz Politechnice Warszawskiej.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT