Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac

Kategoria: Prawne

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów finansowo – księgowych, przedsiębiorców zatrudniających pracowników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, oraz osób pragnących zdobyć wiedzę z zakresu kadr i płac, w tym osoby bezrobotne, zdobywające dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do praktycznego stosowania przepisów prawa pracy do zagadnień kadrowo – płacowych.

Program szkolenia (do uzgodnienia)
1. Zatrudnianie pracowników:
- Formy zatrudniania a stosunek pracy.
- Umowa o pracę – rodzaje i konstrukcja.
- Obowiązki pracodawcy związane z zawarciem umowy o pracę.
2. Czas pracy:
- Systemy, rodzaje i normy czasu pracy.
- Praca w godzinach nadliczbowych, w nocy i w święta.
- Pojęcie dyżuru.
- Usprawiedliwiona nieobecność w pracy.
3. Wynagrodzenie za pracę:
- Systemy wynagrodzeń.
- Terminy i sposoby wypłaty wynagrodzenia za pracę.
- Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia.
- Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę.
- Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca i godziny nadliczbowe.
- Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i urlop okolicznościowy.
- Wynagrodzenie chorobowe.
- Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
- Ewidencja wynagrodzeń.
4. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
- Problematyka składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
- Zasady zgłaszania pracowników do ubezpieczenia i wyrejestrowywania pracowników z ubezpieczenia.
- Zasady podziału wysokości stawek procentowych poszczególnych ubezpieczeń pomiędzy ubezpieczonym a płatnikiem składek.
- ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
5. Urlopy pracownicze:
- Urlopy wypoczynkowe.
- Urlopy bezpłatne.
- Urlopy okolicznościowe.
- Urlopy szkoleniowe.
- Urlopy macierzyńskie i ojcowskie.
- Urlopy wychowawcze.
- Ochrona pracy kobiet.
6. Akta osobowe: - Dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie (CV, list motywacyjny).
- Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika.
- Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia.
7. Ustanie stosunku pracy:
- Sposoby rozwiązania umowy o pracę.
- Przesłanki wygaśnięcia umowy o pracę.

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi absolwentka Prawa oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego, doświadczony trener i wykładowca z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego, administracyjnego, finansów publicznych oraz prawa pracy.

Czas trwania: Szkolenie pięciodniowe - 40 godzin zegarowych (do uzgodnienia)

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT