Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawo pracy na liście płac

Kategoria: Prawne

Jednodniowe szkolenie o charakterze warsztatowym z naliczania list płac z uwzględnieniem aspektów prawa pracy, podatkowych i składkowych. Ukazanie problemów zastosowania teorii prawa prac na listach płac i wskazanie błędów najczęściej występujących w praktyce. Uczestnicy od początku do końca szkolenia poznają zastosowanie teorii prawa pracy w naliczaniu listy płac rozwiązując konkretne przykłady. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działu płac, księgowych, menedżerów działów HR oraz pracodawców.

Program szkolenia
1. Systemy wynagrodzeń i ich wpływ na złożoność list płac
– Obligatoryjne składniki wynagrodzenia
– Fakultatywne składniki wynagrodzenia
– Fundusz Świadczeń Socjalnych
2. Technika naliczania list płac z różnych umów
– Umowa o pracę
– Umowa zlecenia
– Umowa o dzieło
– Kontrakt menedżerski
– Wynagrodzenie członka zarządu
– Wynagrodzenie członka rady nadzorczej
– Opodatkowanie ryczałtowe umów cywilnoprawnych
3. Przykładowe listy płac - ćwiczenia
4. Przychody zwolnione od podatku i składek
– Limity zwolnień
– Podmioty uprawnione
5. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
– Granice dokonywania potrąceń
– Kwota wolna od potrąceń
– Potrącenia z zasiłków, umów cywilnoprawnych, potrącenia z ZFŚS
6. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
– Wynagrodzenie normalne a dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
– Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
7. Wynagrodzenie urlopowe oraz ekwiwalent pieniężny za urlop – najczęstsze błędy
– Wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru urlopu wypoczynkowego
– Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc – wliczane tylko do ekwiwalentu za urlop – ćwiczenia praktyczne
– Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za urlop przy innych obliczeniach
8. Korekty list płac – najczęstsze przypadki
– Nadpłaty dokonane na rzecz pracownika
– Wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku chorobowego
– Błędna podstawa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
– Niedopłata wynagrodzenia
9. Jak unikać pułapek sporządzając listy płac – rady praktyczne.

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania kierunek zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania gospodarczego), ukończyła również studia podyplomowe MBA dla kadry HR. oraz z Psychologii i Zarządzania Personelem. Jako trener Stowarzyszenia Księgowych w Polsce prowadzi autorskie szkolenia z zakresu naliczania wynagrodzeń „Płace od podstaw” oraz „Płace dla zaawansowanych”. Jako Menedżer ds. Kadrowo-Płacowych dużej firmy w Polsce kształtuje politykę wynagrodzenia i benefitów, bierze udział w badaniach rynkowych wynagrodzeń oraz przeprowadza i monitoruje wyceny stanowisk.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT