Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawo pracy z uwzględnieniem czasu pracy dla JST

Kategoria: Prawne

Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy uczestników z zakresu prawa pracy. Omówione zostaną podstawowe zagadnienia z prawa pracy, czasu pracy jak również najnowsze zmiany z tego zakresu. Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

 

Program szkolenia

1. Podstawowe źródła prawa pracy
 • ustawa o pracownikach samorządowych
 • ustawa kodeks pracy
 • przepisy wewnątrzzakładowe (regulamin pracy, regulamin wynagradzania);
2. Podstawy nawiązania stosunku pracy pracowników samorządowych
 • wybór
 • powołanie
 • umowa o pracę
3. Szczególne uprawnienia pracowników samorządowych
 • zasady wynagradzania
 • czas pracy
 • podróże służbowe
4. Ocena pracowników samorządowych
5. Zasady rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym
6. Omówienie wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi były państwowy inspektor pracy, specjalista w zakresie polskiego oraz unijnego prawa pracy, wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku, autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT