Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawo spółek

Kategoria: Prawne

Szkolenie z zakresu podstaw prawnych działania spółek osobowych oraz kapitałowych. Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami zawierania umów spółki, obowiązkami i prawami wspólników spółek osobowych. Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą.

 

Ramowy program szkolenia dwudniowego
1. Zasady funkcjonowania spółek osobowych i kapitałowych
2. Rodzaje spółek osobowych
3. Podstawy prawne umów spółek
4. Statut i zasady działania spółki komandytowej i akcyjnej
5. Dokument akcji, zarząd spółki akcyjnej, prawa i obowiązki akcjonariuszy

 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi wykładowca, trener, specjalizacja: prawo administracyjne i cywilne; ponad 6 lat doświadczenia w pracy trenera. Wykładowca przedmiotów prawnych na studiach inżynierskich i podyplomowych.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, pokaz, praca ze źródłem, case studies, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT