Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawo w nieruchomościach

Kategoria: Prawne

Program szkolenia


Przedstawienie kilkuset definicji prawnych, w tym m.innymi:

o Agencja nieruchomości
o Pośrednik w obrocie nieruchomościami
o Akt notarialny
o Apelacja od wyroku
o Budowa domu i cena
o Cesja praw
o Czynsz i jego stawka i jej podwyższenie
o Darowizna, defraudacja, depozyt sądowy
o Dług, dług majątkowy, zobowiązania naturalne
o Spadek, dobra osobiste
o Domniemanie, dowody w sprawie
o Obrona konieczna, samopomoc
o Dodatki mieszkaniowe
o Pożytki, dzierżawa, eksmisja
o Fałszerstwa, gwarancja jakości
o Hałaśliwi sąsiedzi
o Hipoteka, księga wieczysta
o Intercyza małżeńska, skarga pauliańska, komorni
o Postanowienie sądowe, kasacja, odwołanie
o Książka obiektu budowlanego, książka budowy
o Kuratela, leasing, lokaut
o Mandat karny, miejsce zamieszkania
o Nieuczciwa konkurencja, nieszczęśliwy wypadek
o Ochrona danych osobowych, ochrona własności
o Odsetki, pełnomocnictwo, pojednane
o Poręczenie, pozew, przetarg
o Rejestr sądowy, raty
o Spółdzielnia, spółki prawa handlowego, spółki akcyjne
o Własność, współwłasność,
o I wiele innych…

 

Informacje o prelegencie

V-ce prezes  zarządu Polskiej Izby Gospodarczej TBS, Dyrektor Zarządzający TBS, Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości TRANSFER oraz dyrektor Instytutu Aktywizacji Zawodowej TRANSFER. Członek  ostatniej edycji Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy MI. Wykładowca tematów prawa budowlanego i cywilnego oraz rozliczania kosztów, prowadzenia dokumentacji i opracowywania budżetu operacyjnego w nieruchomościach wielolokalowych, publicznych i komercyjnych. Autor publikacji: Poradnik administratora nieruchomości 2 części oraz Algorytm rozliczania kosztów ciepła i wody, oraz wielu autorskich programów komputerowych przydatnych w administrowaniu nieruchomościami.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkoleniaCertyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT