Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne

Kategoria: Biznes

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad prowadzenia prezentacji i przemówień,
 • Doskonalenie umiejętności występowania publicznego,
 • Radzenie sobie z tremą.

 

Korzyści z uczestnictwa:                                                                                                       

 • Wzrost skuteczności działania poprzez świadome kreowanie własnego wizerunku,
 • Zwiększenie poczucia pewności siebie w występach publicznych.

 

 

Program szkolenia:

 1. Wystąpienia publiczne
  -
  Psychologiczne bariery przeszkadzające w ekspozycji na forum publicznym
  - Określenie warunków „występów”, cele retoryki
  - Jak zaciekawić – sztuka retoryki
  - Wywieranie wpływu na audytorium - podstawowe środki retoryczne
 2. Metodyka prezentacji
  - Projektowanie zawartości prezentacji w kontekście założonego celu
  - Zachowania niewerbalne. Ugruntowanie ciała, gesty i sposób poruszania się
  -
  Standardy pomocy wizualnych i materiałów prezentacyjnych
  - Piękne slajdy i sztuczki w PP 
 3. Tworzenia własnego wizerunku
  - Główne strategie autoprezentacyjne
  - Elementy własnego wizerunku
  -
  Normy estetyczne w pracy i kultura własnego wyglądu zewnętrznego: typy urody, kolorystyka, dodatki, fryzury, itp.
  - Kontrola wywieranego wrażenia i nieświadoma autoprezentacja

 

 

Informacje o prelegencie:

Trenerka umiejętności psychospołecznych, coach, terapeutka Simontona, dr nauk humanistycznych.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Obecnie specjalista w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS. Autorka licznych publikacji.

 

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacje, dyskusja moderowana, ćwiczenia indywidualne, zespołowe i grupowe, modelowanie, sesje plakatowe, dyskusja, test, projekcja i analiza filmów video

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia 

KONTAKT