Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Prezentacje które sprzedają, prezenterzy którzy inspirują

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do mikro, średnich i małych firm posiadających osoby odpowiedzialne za handel i sprzedaż i ma na celu uświadomienie uczestnikom siły jaką mogą wydobyć z prawidłowo przygotowanej i poprowadzonej prezentacji, oraz efektów sprzedażowych jaki mogą uzyskać w konsekwencji.

Ramowy program szkolenia

1. Brief dla prezentacji – oferta.

2. Kluczowe argumenty.

3. Kluczowe cele prezentacji.

4. Cele i potrzeby klienta.

5. Rodzaj prezentacji: interaktywna i czytana / prezentowana.

6. Obudź entuzjazm i zaangażowanie.

7. Plan prezentacji

-Kamienie milowe prezentacji oraz techniki angażowania audytorium

-Oczekiwany efekt w trakcie i po prezentacji

8. Estetyka i copywriting.

9. Timing.

10. Pewność siebie podczas wystąpień publicznych.

11. Radzenie sobie ze stresem przy audytorium do 1-do 1000 uczestników.

12. Interakcja ze słuchaczami podczas prezentacji.

13. Podsumowanie i Follow up.
 

Informacja o prelegencie
 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie promocji i reklamy w Internecie oraz tworzenia stron internetowych zarówno pod kątem technicznym jak i marketingowym.  Tworzył i współtworzył serwisy tematyczne dla Gazeta.pl, Dziennik.pl, Onet.pl, kierował pracą działu kreacji reklamowej i mailingow w ramach PKT.pl. Prywatnie gorący fan rynków kapitałowych i giełdy czemu wyraz daje pisząc bloga inwestycyjnego.
 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 10 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Mini wykład, prezentacja PP, warsztaty grupowe + coaching indywidualny , scenki, analiza przypadków – najczęściej popełniane błędy, analiza sukcesów – najczęstsze przyczyny sukcesów.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT