Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Problematyka powierzchni: użytkowych, całkowitych, najmu, GLA, IGA, add-on factor, brutto, netto

Kategoria: Biznes

Przekazana na szkoleniu wiedza porusza praktyczny aspekt stosowania norm obmiaru powierzchni dla różnych celów (najem, kupno-sprzedaż, podatki od nieruchomości, remonty, zarządzanie budynkiem). Szkolenie powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku.  Na szkoleniu omówimy wszystkie normy obmiaru powierzchni stosowane na rynku polskim, łącznie z wyjaśnieniem zagadnienia GLA. Szkoleniowiec omawia liczne przykłady z praktyki na podstawie wykonanych kilkuset obmiarów budynków i przeprowadzonych wielu rozmowach z pośrednikami nieruchomości, zarządcami oraz właścicielami budynków. Po szkoleniu uczestnicy w świadomy sposób będą umieli zlecić wykonanie pomiarów powierzchni, oraz zweryfikować kompletność przedłożonego im raportu z obmiaru powierzchni.  Nauczymy się jak można manipulować współczynnikami powierzchni wspólnej piętrowej i budynkowej. Kwintesencją szkolenia jest porównanie liczbowe i procentowe powierzchni najmu dla każdej normy dla jednego wspólnego piętra budynku. Szkolenie zawiera omówienie wyroków sądów przy powierzchni podatku od nieruchomości.  Omówione zostaną techniczne zasady pomiaru, ich dokładności oraz możliwości wraz z autorskim sposobem pomiaru

 

Cel szkolenia:

 1. zrozumienie kwestii doboru odpowiednich norm pomiaru powierzchni do odpowiednich celów
 2. nabycie umiejętności wychwytywania różnic między powierzchniami wyliczonymi różnymi normami
 3. nabycie umiejętności wypracowywania większych zysków z najmu powierzchni dzięki zastosowaniu odpowiedniej normy i jej modyfikacji
 4. nabycie umiejętności zwiększenia zysków ze sprzedaży budynków
 5. poznanie możliwości obniżenia kwoty podatku od nieruchomości

poznanie sposobów łatwiejszego zarządzania budynkiem

 

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do:

 

 1. inwestorów z rynku nieruchomości (deweloperzy)
 2. przedstawicieli osób z nieruchomościowych funduszy inwestycyjnych
 3. zarządców nieruchomościami
 4. pośredników w obrocie nieruchomościami
 5. rzeczoznawców majątkowych
 6. adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w nieruchomościach
 7. architektów
 8. specjalistów z rynku nieruchomości

 Program szkolenia

 •        wstęp
 •        znane nam powody i cele wykonywania pomiarów 
 •        kiedy wyliczyć / pomierzyć powierzchnię w procesie inwestycyjnym
 •        pomiary budynku w czasie jego funkcjonowania
 •        przegląd norm polskich (PN-ISO9836, PN-70/B, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych)
 •        przegląd norm zagranicznych (BOMA, GIF, Tegova, RISC, IPMS)
 •        add-on factor stały / zmienny
 •        wewnętrzne ustalenia pomiaru pomiędzy właścicielem a najemcą
 •        modyfikacje norm
 •        aktualne technologie pomiaru, uzyskiwane dokładności
 •        niezbędne informacje zawarte w operacie z obmiarów powierzchni
 •        studium przypadków
 •        pytania z sali (mile widziane podczas całej prezentacji)
 •        o autorze
 •        ciekawsze realizacje
 •        referencje

Informacje o prelegencie

Adrian Hołub-geodeta, trener, pośrednik w obrocie nieruchomościami, doradca. Wieloletni praktyk w pomiarach i kalkulacjach powierzchni budynków biurowych, handlowych, magazynowych i innych. W czasie 10 letniej praktyki pomierzył lub nadzorował pomiar ponad 2mln m² powierzchni w ponad 200 obiektach.

Absolwent: (1) Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezja i Kartografia, Specjalizacja Kataster i Gospodarka Nieruchomościami – uzyskany tytuł: magister inżynier (2) Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych – ukończony stopień: licencjat  (3) studiów podyplomowych z Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami w Wydziale Nauk Ekonomicznych przy SGGW (licencja pośrednika numer 15818)

Od 10-ciu lat współpracuje w zakresie norm obmiarów powierzchni na stałe z największymi firmami z rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, m.in.: PKO TFI, Ghelamco, YAREL, Torus, Immobel, Olivia Business Centre, Colliers International, DTZ, Jones Land LaSalle, CBRE, CBRE GI, BNP Paribas Real Estate, Griffin Real Estate, Walter Herz, Hochtief, Nuvalu Polska i innymi.

Za dotychczasową pracę zawodową otrzymał ponad 50 referencji i listów z podziękowaniami. W roku 2013 rozpoczął certyfikowane szkolenia z norm obmiaru powierzchni m.in. dla dyrektorów, kadry zarządzającej, specjalistów z rynku nieruchomości dla firm: Ghelamco, HRA Architekci, Colliers, DTZ, Walter Herz, Apricot Capital Group, Olivia BC, Ekolan i innych.

Podczas swojej pracy zawodowej otrzymał tytuł Lidera Przedsiębiorczości roku 2009. Nagroda otrzymana z rąk Ministra Adama Szejnfelda nadana przez kapitułę w której skład wchodzili: marszałek Adam Struzik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, prezes Fundacji MiŚP Leszek Janowski. W 2010r zdobył tytuł "Firma Przyjazna Pracownikom" nadaną przez prezesa Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza. W 2011r gość  programów w TVP2 "Niezłomna Geodezyjna Pasja".

Czas szkolenia: 6 godzin zegarowych

Forma szkolenia: Zajęcia prowadzone w formie wykładu z licznymi elementami dyskusji oraz przykładami z rynku. Pytania od słuchaczy mogę być zadawane podczas całego szkolenia. Prowadzący zamierza wciągnąć słuchaczy w dyskusję, rozważania, opowiadania na temat swojej styczności z problemami powierzchni mierzonych według różnych norm, zasad czy ustaw.

Kwalifikacje: Certyfikat dla każdego uczestnika

 

KONTAKT