Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Procedura weryfikacji dostępu do bazy danych SIO

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest szczegółowe zaprezentowanie wieloetapowej procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO: złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia dostępu do bazy danych SIO; potwierdzanie wpływu wniosku; rozpatrywanie wniosku; potwierdzanie tożsamości wnioskodawcy; udzielanie dokumentu upoważnienia wraz z niepowtarzalnym identyfikatorem użytkownika; czynności uzupełniające.

 

Program szkolenia

1. Zmapowanie procesów procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO.

2. Złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia dostępu do bazy danych SIO przez kierowników podmiotów zobowiązanych. Forma wniosku i jego zawartość.

3. Upoważnianie przez kierowników podmiotów zobowiązanych swych pracowników do dostępu do bazy danych SIO i składanie przez nich wniosków o udzielenie upoważnienia.

4. Czynności podmiotu właściwego do udzielenia upoważnienia wobec kierowników podmiotów zobowiązanych i ich pracowników. Potwierdzanie wpływu wniosku. Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

5. Procedura potwierdzania tożsamości osoby, której ma być udzielone upoważnienie.

6. Dokument upoważnienia.

7. Niepowtarzalny identyfikator użytkownika SIO.

8. Zmienianie, cofanie i przedłużanie upoważnień.

9. Ewidencja osób upoważnionych.

10. Nadzór nad bezpieczeństwem przekazywania danych do bazy danych i pozyskiwania danych z bazy danych SIO.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Fizyka i Informatyka) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Studia Podyplomowe, Systemy Mikrokomputerowe w Zarządzaniu), doświadczony trener, posiadający certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Prowadzi szkolenia między innymi na zlecenie Ministerstwa Finansów, służb celnych, sądów okręgowych i rejonowych, Podmiotów Lasów Państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, ćwiczenia praktyczne oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT