Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Proces uczenia się i nauczania w zgodzie z wrodzonymi preferencjami

Kategoria: Rozwój osobisty

Mbti ustala  wrodzone preferencje w obszarach postrzegania i organizacji rzeczywistości, komunikacji, pozyskiwania energii, podejmowania decyzji i motywacji  oraz zapoznaje ze specyfiką innych typów osobowości. Daje to możliwość świadomego rozwoju osobistego i zawodowego, pomaga w budowaniu empatycznych relacji i efektywnej współpracy zespołowej.  W pracy nauczyciela jest doskonałym narzędziem do określenia specyfiki swoich metod nauczania oraz wsparcia rozwoju  uczniów w zgodzie z ich wrodzonymi preferencjami i potencjałami. Szkolenie skierowane przede wszystkim do nauczycieli. Celem szkolenia jest:

- poznanie poszczególnych preferencji z uwzględnieniem procesów uczenia się nauczania, motywacji i organizacji pracy,

- ustalenie wrodzonego typu osobowości i poznanie specyfiki innych typów,

- omówienie pozytywnych aspektów różnorodności jako czynnika wspierającego rozwój.

 

Ramowy program szkolenia (do uzgodnienia)    

1. Informacje o powstaniu i specyfice wskaźnika mbti.

2. Omówienie preferencji z uwzględnieniem obszaru uczenia się i motywacji.

3. Ustalenie wrodzonego typu osobowości i poznanie specyfiki innych typów.

4. Temperament dziecka, dynamika rozwoju typu.

5. Doradztwo w zakresie rozwoju zawodowego ucznia.

6. Możliwości wsparcia rozwoju uczniów w zgodzie z ich preferencjami.

7. Podsumowanie.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi certyfikowany praktyk MBTI® (For Inner Development, oficjalny partner szkoleniowy OPP Ltd.), dyplomowany trener grupowy  (Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii), certyfikowany zen coach (Kare Landfald, trener i twórca  metody Zen Coaching), instruktor i twórca teatralny (Uniwersytet Łódzki, tytuł magistra kulturoznawstwa w zakresie teatrologii). Od ponad dwudziestu lat pracuje z grupami dzieci, młodzieży i dorosłych prowadząc autorskie programy warsztatów teatralnych i rozwojowych, z wykorzystaniem tematyki komunikacji, kreatywności, autoprezentacji, prezentacji, porozumienia bez przemocy M. Rosenberga oraz Myers-Briggs Type Indicator i Zen Coaching.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Mini wykład, prezentacja, ćwiczenia indywidualne, analiza przypadków, dyskusja, wyciągnięcie wniosków

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT