Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Projektowanie i wykorzystywanie modeli kompetencyjnych w ZZL

Kategoria: Biznes

Szkolenie służy zapoznaniu uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi z zarządzaniem kompetencjami oraz przygotowaniu do samodzielnego zbudowania i umiejętnego korzystania z systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji opartego na kompetencjach. Szkolenie przeznaczone jest pracowników działów HR, właścicieli firm, osób odpowiedzialnych za procesy HR.

 

Ramowy program szkolenia

1. Definicja kompetencji.

2. Modele kompetencji – jako systemowy model zarządzania przez kompetencje.

3. Modele kompetencji – tworzenie.

4. Opisywanie kompetencji, tworzenie katalogu kompetencji.

5. Diagnoza kompetencji - badanie, tworzenie narzędzi badawczych.

6. Wykorzystanie kompetencji w różnych obszarach działań HR:

- procesy doboru kadr; rekrutacja i selekcja

- systemy ocen okresowych pracowników

- rozwój i szkolenia pracowników

7. Wdrażanie projektu zarządzania kompetencjami.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi psycholog, dyplomowany trener, doradca, coach. Ukończyła psychologię na UAM oraz Podyplomowe  Studium Trenerów Grupowych w Szkole Wyższej  Psychologii Społecznej. Master NLP oraz terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania. Pracuje z grupami w zakresie treningów i szkoleń dotyczących rozwoju kompetencji osobistych i społecznych (8 letnia praktyka trenerska). Specjalizuje się w szeroko pojętym obszarze rozwoju tzw. umiejętności  miękkich oraz tematyce psychologicznych kosztów pracy (stres, wypalenie zawodowe). Jako wykładowca  na studiach podyplomowych prowadzi zajęcia z zakresu ZZL. Jest licencjonowanym diagnostą Master Person Analysis (MPA), kompleksowego narzędzia wspomagającego systemy zarządzania m.in. w obszarze rekrutacji, planowania ścieżek rozwoju oraz analizy i budowania zespołu. Prowadzi doradztwo i konsultacje indywidualne. W swojej pracy wykorzystuje metodę nauki przez doświadczenie, łącząc rozmaite metody szkoleniowe, w tym superlearning, teatr improwizacji, NLP, RTZ, inne. Uczy nowych umiejętności nie tylko poprzez naukę konkretnych technik, ale również na poziomie zmiany postaw i przekonań.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztat - mini-wykłady, praktyczne ćwiczenia indywidualne, w  parach i grupach, studia przypadków

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT