Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Projekty diagnostyczno doradcze w obszarze HR

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest warsztatem konstruktora. Uczestnicy poznają niekomercyjne narzędzia diagnostyczne oraz dowiedzą się jak tworzyć narzędzia samodzielnie. Zdobędą wiedzę dotyczącą tworzenia metodologii dopasowanej do konkretnych warunków biznesowych i celów stawianych diagnozie.

 

Ramowy program szkolenia

1. Kluczowe obszary działań diagnostyczno-badawczych w obszarze HR.

2. Identyfikacja zakresu niezbędnej wiedzy i umiejętności badacza-diagnosty. 

3. Metody i narzędzia diagnostyczno-badawcze. Przegląd.

4. Jak zarządzać procesami diagnostycznymi. Projekty diagnostyczno-badawcze.

5. Proces diagnostyczno - badawczy. Praktyczny projekt na wybranym przykładzie.

6. Konstruowanie profesjonalnych narzędzi diagnostyczno-badawczych. Warsztat konstruktorski.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi psycholog, dyplomowany trener, doradca, coach. Ukończyła psychologię na UAM oraz Podyplomowe  Studium Trenerów Grupowych w Szkole Wyższej  Psychologii Społecznej. Master NLP oraz terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania. Pracuje z grupami w zakresie treningów i szkoleń dotyczących rozwoju kompetencji osobistych i społecznych (8 letnia praktyka trenerska). Specjalizuje się w szeroko pojętym obszarze rozwoju tzw. umiejętności  miękkich oraz tematyce psychologicznych kosztów pracy (stres, wypalenie zawodowe). Jako wykładowca  na studiach podyplomowych prowadzi zajęcia z zakresu ZZL. Jest licencjonowanym diagnostą Master Person Analysis (MPA), kompleksowego narzędzia wspomagającego systemy zarządzania m.in. w obszarze rekrutacji, planowania ścieżek rozwoju oraz analizy i budowania zespołu. Prowadzi doradztwo i konsultacje indywidualne. W swojej pracy wykorzystuje metodę nauki przez doświadczenie, łącząc rozmaite metody szkoleniowe, w tym superlearning, teatr improwizacji, NLP, RTZ, inne. Uczy nowych umiejętności nie tylko poprzez naukę konkretnych technik, ale również na poziomie zmiany postaw i przekonań.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztat - mini wykłady, moderowane dyskusje, praktyczne ćwiczenia indywidualne oraz w parach i grupach

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT