Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Promocja na rynkach zagranicznych,eksport do kosmetyków do USA

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest przeznaczone dla handlowców, pracowników firmy obsługujących transakcje międzynarodowe, pracowników działu marketingu.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami i kierunkami prowadzenia działalności marketingowej w środowisku międzynarodowym, zwrócenie uwagi na istotne czynniki kształtujące otoczenie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych: polityczne, ekonomiczne, socjo-kulturowem i technilogiczne.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona prowadzeniu badań marketingowych, analizie potencjalnych rynków zbytu oraz działalności w zakresie promocji produktów na wybranych rynkach.

Jako przykładowy rynek zbytu zostanie zaprezentowany rynek USA, przedstawiona aktualna sytuacja na północnoamerykańskim rynku wyrobów kosmetycznych. Zostana przedstawione wymagania prawne, spełnienie których umożliwi firmie prowadzenie działań proeksportowych na rynku USA oraz możliwości rozszerzenia działalności na inne państwa NAFTA (North American Free Trade Area).


Ramowy program szkolenia 

1. Wprowadzenie:

- Strategia eksportu i jakie jest jej znaczenie dla firmy,

- Eksport jako strategia poszerzenia rynku,

- Strategie krótko i średnioterminowe,

- Uwarunkowania decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej za granicą.

2. Wybór rynków eksportowych, metody badania rynku, ustalanie źródeł oraz zdobywanie niezbędnych informacji o rynku
i potencjalnych partnerach handlowych:

- Ustalanie celów marketingowych w sferze międzynarodowej,

- Przyjęcie programu i harmonogramu działań,

- Koszty wejścia na rynek zagraniczny,

- Analiza rynku branżowego.

3. Analiza otoczenia. Metoda porównawcza PEST:

- Środowisko polityczne,

- Środowisko ekonomiczne,

- Środowisko społeczno-kulturowe,

- Środowisko technologiczne.

4. Ocena pozycji konkurencyjnej na wybranym rynku zagranicznym:

- Konkurencyjne bariery wejścia na rynek,

- Koszty adaptacji produktów i działań promocyjnych,

- Zasady oceny potencjalnego popytu na produkty w eksporcie,

- Prognoza sprzedaży w stosunku do konkurencji.

5. Strategie eksportowe - wybór właściwej strategii wejścia na rynek oraz formy handlu zagranicznego.

6. Tworzenie, rozwój i komercjalizacja produktów na rynku międzynarodowym:

- Istota i zakres produktu,

- Struktura produktu,

- Tworzenie, pozycjonowanie i rozwój produktu na rynku międzynarodowym,

- Miedzynarodowy cykl życia produktu,

- Standaryzacja produktu i jego adaptacja.

7. Rodzaje kampanii promocyjnych i reklamowych produktu na rynkach zagranicznych:

- Jednolita kampania reklamowa z rynkiem krajowym,

- Kampania reklamowa dostosowana do rynku lokalnego.

8. Zasady wyboru mediów w celach reklamowych w zależności od rodzaju produktu:

- Media publiczne oraz reklama w prasie branżowej,

- Wykorzystanie współczesnych technologi informatycznych,

- Marketing bezpośredni oraz targi i wystawy,

- Prezentacje i szkolenia dla dystrybutorów.

9. Rynek kosmetyków i produktów do pielęgnacji ciała w USA:

- Struktura branży. Cykl branży,

- Koncentracja, konkurencja, główni uczestnicy rynku, kierunki importu i eksportu,

- Bariery wejścia na rynek kosmetyków i produktów do pielęgnacji ciała,

- Wsparcie producentów branży,

- Czynniki kształtujące popyt na wyroby kosmetyczne oraz produkty do pielęgnacji ciała w USA,

- Kanały dystrybucyjne, obszary geograficzne i ich udział w sprzedaży,

- Potencjalni odbiorcy polskich wyrobów kosmetycznych w USA,

- Nowe trendy na rynku kosmetycznym,

- Regulacje na rynku kosmetyków w USA,

- Rejestracja kosmetyków w USA,

- Bezpieczeństwo i etykietowanie kosmetyków,

- Korzyści dla polskich przedsiębiorstw z podpisania porozumienia handlowego między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership).

10. Odpowiedzi na pytania. Dyskusja.

  
Informacja o prelegencie

Specjalista w dziedzinie handlu zagranicznego i polityki międzynarodowej. Ukończył Wydział Politologii w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza w Warszawie oraz UMCS w Lublinie ze specjalizacją Stosunki Międzynarodowe, a także studia podyplomowe z Handlu Zagranicznego w Lubelskiej Szkole Biznesu. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć oraz praktyczną znajomość obsługi transakcji zagranicznych (ponad 15 lat pracy w charakterze specjalisty ds. eksportu, importu).
Pracował w działach handlu zagranicznego takich firm jak Firma Cukiernicza „Solidarność”, Intrall Polska, Makrochem, Przedsiębiorstwo Zagraniczne CORMAY, RESTA S.A., Agencja Zaopatrzenia Technicznego REALL, w których zdobył ogromne doświadczenie zawodowe w zakresie praktycznej realizacji transakcji eksportowo-importowych, kwestiach logistyki międzynarodowej.
Jest wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz prowadzi zajęcia w Akademii Handlu Zagranicznego w Lublinie. Doktorant Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, Zakład Stosunków Międzynarodowych, Członek Polskiego Towarzystwa Badań Międzynarodowych.
W 2004 roku na łamach kwartalnika gospodarczego "Rynki Terminowe" (4/04) opublikowano artykuł trenera poświęcony zarządzaniu ryzykiem w handlu zagranicznym. We współpracy z wydawnictwem "Wiedza i Praktyka" w grudniu 2006 roku w Biuletynie Eksport-Import ukazał się jego artykuł dotyczący stosowania akredytyw i innych form rozliczeń finansowych w transakcjach międzynarodowych. Współpracuje z portalem Eksportuj.pl.
Prowadzi zajęcia w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, niektóre tematy w języku angielskim.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, warsztaty, case studies 

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

KONTAKT